Декларация за поверителност

Responsive Image

Защита на личните данни


Съдът спазва политиката за защита на личните данни на Съвета на Европа, доколкото това е в съответствие с изпълнение на неговите функции съгласно Европейската конвенция за правата на човека.

Съветът на Европа се ангажира да спазва неприкосновеността на личния живот. Неговата политика за защита на личните данни се основава на Регламент на Генералния секретар от 17 април 1989 г., който очертава система за защита на регистрите с лични данни в рамките на Съвета на Европа.

Повечето страници от сайта на Съвета на Европа не изискват лична информация, освен в определени случаи, във връзка с изпълнението на искания за он-лайн услуги. В такива случаи информацията се обработва в съответствие с Политиката за поверителност, описана по-долу.

Responsive Image

Поверителност


Когато даден потребител се свързва с даден сайт, някои от неговите/нейните данни, като например Интернет цифров адрес (IP), навигация в сайта, използван софтуер, прекарано време и други подобни данни се съхраняват на сървърите на Съвета на Европа. Тези елементи не включват конкретни данни за потребителя. Информацията се използва само за вътрешна употреба, с цел анализ на трафика на сайта.

Съветът на Европа не поема отговорност по отношение на сигурността на въпросната информация – тази политика обхваща всички сайтове на Съвета на Европа.

Responsive Image

Бисквитки


Съдът спазва политиката за защита на личните данни на Съвета на Европа, доколкото това е в съответствие с изпълнение на неговите функции съгласно Европейската конвенция за правата на човека.

Съветът на Европа се ангажира да спазва неприкосновеността на личния живот. Неговата политика за защита на личните данни се основава на Регламент на Генералния секретар от 17 април 1989 г., който очертава система за защита на регистрите с лични данни в рамките на Съвета на Европа.

Повечето страници от сайта на Съвета на Европа не изискват лична информация, освен в определени случаи, във връзка с изпълнението на искания за он-лайн услуги. В такива случаи информацията се обработва в съответствие с Политиката за поверителност, описана по-долу.