Apply to the Court

Responsive Image

Information for applicants in other languages


All information concerning applying to the Court is available in multiple languages. Please click and select a language in the drop-down list.

Responsive Image

Information for applicants in other languages


All information concerning applying to the Court is available in multiple languages. Please click and select a language in the drop-down list.

Information in Lithuanian

Responsive Image

Kaip tinkamai pateikti pareiškimą?


Jei nusprendėte kreiptis į Teismą, užtikrinkite, kad pareiškimas atitiktų Teismo reglamento 47 taisyklę, kurioje išdėstyta informacija bei nurodyti dokumentai, kuriuos privalu pateikti.

Jei nepateiksite bet kurios 47 taisyklės 1 ir 2 punktuose nurodytos informacijos ar dokumentų, Jūsų pareiškimo Teismas nenagrinės. Būtina, kad visi pareiškimo formuliaro laukai būtų užpildyti.

 47 taisyklė

 Pareiškimo pateikimas Teismui (Versija anglų kalba)

Tinkamai pateiktas pareiškimas bus nagrinėjimas Teisme, bet tai nereiškia, kad pareiškimas bus paskelbtas priimtinu.

Duomenų apsauga (tik anglų kalba)

Responsive Image

Kreiptis į Teismą


Pareiškimo formuliarą reikėtų parsisiųsti, užpildyti, atspausdinti ir kartu su būtinais dokumentais išsiųsti į Teismą. Jokia kita forma negali būti naudojama. Toliau esančiuose dokumentuose pateikta informacija padės Jums tinkamai užpildyti pareiškimo formuliarą.

Responsive Image


Responsive Image

Kaip parsisiųsti pareiškimo formuliaro formą


Pareiškimo formuliaras

Formuliarą galite pildyti naudodami tik Adobe Reader 9 ar naujesne šios programos versija. Ši programa palaikoma tik Windows ir Mac OS X operacinių sistemų. Įsitikinkite, kad Jūsų kompiuteryje yra įdiegta Adobe Reader programa (ją galite parsisiųsti iš www.adobe.com).

1. Išsaugokite formuliaro kopiją

 • Paspauskite dešinį pelės klavišą ant nuorodos ar ikonos aukščiau;
 • Pasirinkite funkciją „Išsaugoti siejamąjį objektą kaip...“, „Išsaugoti nuorodą kaip...“ ar panašiai (angliškai „Save target as“, „Save Link As“ ar panašiai);
 • Išsaugokite formuliaro kopiją pasirinktame aplanke savo kompiuteryje

2. Užpildykite formuliarą

 • Atidarykite kompiuteryje išsaugotą formuliaro kopiją Adobe Reader programa;
 • Užpildykite formuliarą ir jį išsaugokite;
 • Užpildę formuliarą, jį atspausdinkite, pasirašykite ir išsiųskite paštu į Teismą.

Responsive Image

Grupiniai pareiškimai


Esant daugiau nei 10-čiai pareiškėjams, jų atstovas turėtų papildomai prie pareiškimo formuliaro ir dokumentų pateikti lentelę, kurioje būtų surašyta informacija apie kiekvieną pareiškėją.

 Priedas (pildomas esant daugiau nei 5 pareiškėjams)

Responsive Image

Kaip parsisiųsti pareiškimo formuliaro formą


Įgaliojimas atstovauti

Formuliarą galite pildyti naudodami tik Adobe Reader 9 ar naujesne šios programos versija. Ši programa palaikoma tik Windows ir Mac OS X operacinių sistemų. Įsitikinkite, kad Jūsų kompiuteryje yra įdiegta Adobe Reader programa (ją galite parsisiųsti iš www.adobe.com).

1. Išsaugokite formuliaro kopiją

 • Paspauskite dešinį pelės klavišą ant nuorodos ar ikonos aukščiau;
 • Pasirinkite funkciją „Išsaugoti siejamąjį objektą kaip...“, „Išsaugoti nuorodą kaip...“ ar panašiai (angliškai „Save target as“, „Save Link As“ ar panašiai);
 • Išsaugokite formuliaro kopiją pasirinktame aplanke savo kompiuteryje

2. Užpildykite formuliarą

 • Atidarykite kompiuteryje išsaugotą formuliaro kopiją Adobe Reader programa;
 • Užpildykite formuliarą ir jį išsaugokite;
 • Užpildę formuliarą, jį atspausdinkite, pasirašykite ir išsiųskite paštu į Teismą.
Responsive Image

Kaip užpildyti pareiškimo formuliaro formą


Jeigu pareiškimo formuliaras nėra tinkamai užpildytas, Teismas jo nenagrinės. Būtina kruopščiai užpildyti visas formuliaro dalis.

 Pareiškimo formuliaro pildymo atmintinė

Responsive Image

Pareiškimų siuntimas


Pareiškimą reikia siųsti šiuo adresu:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Atkreipkite dėmesį į tai, kad pareiškimo formuliaro siuntimas faksu nepertraukia 4 mėnesio termino, per kurį reikia pateikti pareiškimą.

Procedūra EŽTT

Procedūra EŽTT


Diagramoje pavaizduotas pareiškimo nagrinėjimas, priklausomai nuo Teismo sudėties.

 Supaprastinta bylų nagrinėjimo Teisme schema pagal Teismo sudėtį

Visi pareiškimai yra priskiriami vienai iš Teismo sudėčių, tai yra:

 • vienam teisėjui
 • komitetui
 • kolegijai

 Pareiškimo kelias

Responsive Image

Procedūra pranešus apie pareiškimą Vyriausybei


Bylos nagrinėjimo eiga po informacijos apie pareiškimą pateikimo vyriausybei.

Bylos nagrinėjimo eiga po informacijos apie pareiškimą pateikimo vyriausybei-atsakovei gali vykti dviem etapais. Pirmiausia šalys kviečiamos per 12 savaičių bandyti išspręsti ginčą taikaus susitarimo keliu. Jei tai nepavyksta, tuomet pereinama į teisminį ginčo sprendimą, kurio metu šalys apsikeičia rašytinėmis pastabomis.

 Bylos nagrinėjimo eiga po informacijos apie pareiškimą pateikimo vyriausybei – taikus ginčo sprendimas

 Bylos nagrinėjimo eiga po informacijos apie pareiškimą pateikimo vyriausybei –ginčo sprendimas teisminiu būdu

Bylos nagrinėjimas gali vykti ir vientisa eiga, kurios metu taikaus ginčo sprendimas ir apsikeitimas rašytinėmis pastabomis vyksta viena metu.

 Bylos nagrinėjimo eiga po informacijos apie pareiškimą pateikimo vyriausybei – vientisa eiga.

 

Responsive Image

Video irašas apie taikų ginčo sprendimo būdą

 

Responsive Image

eComms - Ryšys su Teismu

eComms – tai priemonė, skirta elektroniniam ryšiui tarp pareiškėjo(-os) atstovaujančio asmens ir Teismo. Šis elektroninis dokumentų siuntimo ir gavimo būdas gali būti naudojamas Teismo iniciatyva tik po to, kai Vyriausybei atsakovei pranešta apie bylą ir, kai yra prašoma pateikti pastabas.

Responsive Image

Bylos nagrinėjimo stadija


Paieškos sistema SOP (angl. State of Proceedings) suteikia galimybę susipažinti su esama bylos nagrinėjimo stadija.

Responsive Image


Naudingi dokumentai


Europos Žmogaus teisių konvencija

Oficialūs dokumentai

Praktinis bylų priimtinumo vadovas

Praktinis bylų priimtinumo vadovas

Praktinis priimtinumo kriterijų vadovas yra labiau skirtas teisininkams, kurie nori pateikti pareiškimą Teismui. Jame nurodomos priimtinumo sąlygos, kurias pareiškimas turi atitikti.

 Praktinis bylų priimtinumo vadovas

Klausimai ir Atsakymai

Klausimai ir Atsakymai

Klausimų ir atsakymų dalyje rasite informaciją būsimiems pareiškėjams.

 Klausimai ir Atsakymai

Jūsų pareiškimas Teismui

Jūsų pareiškimas Teismui

Šis leidinys, kuriame aprašomos bylos nagrinėjimo stadijos Teisme, turėtų padėti atsakyti į dažniausiai pareiškėjų pateikiamus klausimus apie tai, kas nutinka, kai pareiškimo formuliaras išsiunčiamas į Teismą.

 Jūsų pareiškimas Teismui: kaip pateikti ir kaip vyksta bylos nagrinėjimas 

Naudingi vaizdo įrašai


 

Responsive Image

Vaizdo klipas apie pareiškimo pateikimą

Šiame vaizdo klipe paaiškinama, kaip pareiškimo formuliaras turi būti pildomas, kad byla būtų nagrinėjama Teisme. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame video yra pateikta tik pagrindinė informacija apie pareiškimo pildymą. Dalis informacijos šiame video turėtų būti atnaujinama, kad atitiktų naujausius informacinius dokumentus.

Vaizdo klipas „Kaip tinkamai pateikti pareiškimą“ (versija anglų kalba)

 Pareiškimo formuliaro pildymo atmintinė

 

Responsive Image

COURTalks-disCOURs

Šiame vaizdo įraše galite matyti penkiolikos minučių Europos Žmogaus Teisių Teismo Kanceliarijos teisininko pokalbį, kuris buvo įrašytas pagrindinėje Teismo posėdžių salėje. Jame yra paaiškinami priimtinumo kriterijai, kuriuos turi atitikti kiekviena peticija tam, kad ji galėtų būti toliau nagrinėjama Teismo.

Vaizdo klipas

 Pareiškimo priimtinumas

 

 

Responsive Image

Filmas apie Europos Žmogaus Teisių Teismą

Šis filmas, skirtas plačiajai auditorijai, paaiškina, kaip veikia Teismas ir su kokiais iššūkiais jis susiduria, taip pat parodo Teismo veiklos apimtį pateikdamas bylų pavyzdžių iš praktikos.    

  

Responsive Image

  

  

Responsive Image

Laikinosios priemonės


Kas yra laikinosios priemonės?

Teismas, gavęs pareiškimą, gali nurodyti Valstybei laikinai imtis tam tikrų priemonių, kol Teismas nagrinės bylą. Tai dažniausiai reiškia reikalavimą Valstybei susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, tokių kaip asmenų išsiuntimas į valstybes, kur jiems galimai gresia mirtis ar kankinimai.

 Prašymas pritaikyti laikinąsias priemones (Praktiniai nurodymai)

 Bendras pristatymas 

 Praktinė informacija

Teismas nusprendžia pritaikyti laikinąsias priemonės tik esant tam tikrai situacijai, kai kyla grėsmė, kad Konvencijos garantuojamos teisės bus rimtai pažeistos. Didelė dalis prašymų laikinosioms priemonėms suteikti yra nepagrįsta ir atmetama.