Traduceri de jurisprudență

Cum se pot accesa traducerile neoficiale?


Făcând clic pe „Versiuni lingvistice” sub detaliile cauzei care apar pe ecranul cu rezultate, veți fi direcționați către o pagină care vă oferă acces la hotărâri, decizii și alte documente disponibile în HUDOC într-una din limbile oficiale ale Curții sau în ambele (engleză și franceză), traduceri ale jurisprudenței în limbi neoficiale și linkuri către site-uri internet terțe care găzduiesc alte traduceri ale jurisprudenței Curții.

Vă rugăm să consultați Manual de utilizare pentru mai multe informații.

Responsive Image

Documente și instrumente furnizate de Curte


Grefa Curții a întocmit un Ghid practic cu privire la condițiile de admisibilitate în limbile engleză și franceză, care prezintă condițiile de admisibilitate pe care trebuie să le îndeplinească o cerere. Acest ghid a fost tradus la rândul său și este disponibil în multe limbi neoficiale.

Alte publicații legate de jurisprudență sunt, de asemenea, disponibile online.

Baza de date Biblioteca Curții permite utilizatorilor să caute referințe bibliografice într-o serie de limbi, fie după denumirea cauzei (de exemplu, Kalashnikov), fie după articolul din Convenție (de exemplu, CEDH-3 – vă rugăm să rețineți că pentru căutările după articol trebuie folosite inițialele franceze ale Convenției: „CEDH”.

Documentația cu informațiile necesare persoanelor care doresc să depună o cerere la Curte este disponibilă în multe limbi.

Responsive Image

Documente și instrumente furnizate de Consiliul Europei


O serie de glosare și manuale privind jurisprudența referitoare la dispozițiile Convenției sunt disponibile în diferite limbi. În mod similar, sunt furnizate în diverse limbi instrumente E-formare referitoare la Convenție.

Responsive Image

Declinarea răspunderii


Cu excepția cazului în care se menționează altfel, traducerile în limbi neoficiale nu sunt realizate de grefa Curții, iar grefa nu verifică exactitatea sau calitatea lingvistică a acestora. Aceste traduceri sunt publicate în HUDOC doar în scop informativ, iar Curtea nu își asumă răspunderea pentru calitatea sau conținutul lor. Toate traducerile sunt protejate prin drepturi de autor și nu pot fi reproduse sau republicate în format electronic ori tipărit sau în orice altă formă fără aprobarea prealabilă a titularului drepturilor de autor. Dacă doriți să reproduceți ori să republicați o traducere care nu conține nicio mențiune specifică privind drepturile de autor, vă rugăm să contactați echipa HUDOC pentru detalii privind titularul drepturilor (a se utiliza formularul de contact din linkul de mai jos).
Vă rugăm să rețineți că este posibil să existe mai multe traduceri ale unei anumite hotărâri sau decizii într-o anumită limbă.

Responsive Image

Colecții online externe de traduceri


Linkurile enumerate mai jos oferă acces la site-uri internet care găzduiesc traduceri ale jurisprudenței Convenției în alte limbi decât engleza și franceza. Această listă nu este exhaustivă.

Vă rugăm să rețineți: Curtea nu poartă răspunderea pentru conținutul site-urilor externe, iar includerea unui link în lista de mai jos nu constituie niciun fel de aprobare a site-ului sau a materialelor conținute de acesta.

Linkurile sunt enumerate în funcție de țară, iar acolo unde există mai multe linkuri pentru o țară, în ordine alfabetică.

Alte linkuri vor fi adăugate din când în când.

Dacă doriți să propuneți includerea unui nou site în listă, dacă sunteți editor Web sau de alt tip interesat să aveți traduceri incluse în baza de date HUDOC sau dacă doriți să ne contactați pentru a obiecta la un link către site-ul dvs., vă rugăm să ne informați folosind acest formular. (Selectați opțiunea: „Trimite orice observații cu privire la HUDOC”).

Invităm editorii, organizațiile și guvernele care doresc să transmită traduceri neoficiale în vederea includerii în baza de date HUDOC a Curții să urmeze această procedură.

This is an example of quick text to fill the body of the component with some content in order to present it properly in the page. We hope you like it.