Case-law translations - BUL

Как да получите достъп до неофициални преводи?


С натискане на бутона „Езикови версии” под информацията за конкретните дела, която се появява на екрана, ще бъдете пренасочени към страница, която ви предоставя достъп до съдебни решения, определения и други документи, налични в HUDOC на единия или и на двата официални езика на Съда (английски и френски), преводи на съдебната практика на неофициалните езици и линкове към Интернет сайтове на трети страни, които хостват други преводи на съдебната практика на Съда.

Моля, проверете в Ръководството на потребителя  за допълнителна информация.

Responsive Image

Документи и средства, предоставени от Съда


Секретариатът на Съда предоставя предоставя Практическо ръководство за условията за допустимост на английски и френски език, което описва условията за допустимост, на които трябва да отговаря една жалба. Това ръководство също е преведено и е на разположение на много неофициални езици.

Други публикации, свързани със съдебната практика, също са достъпни онлайн.

Базата данни на Библиотеката на Съда дава възможност на потребителите да търсят библиографски справки на редица езици, по заглавие на делото (напр. Калашников) или по съответния член от Конвенцията (напр. CEDH-3 – моля, имайте предвид, че търсенията по член трябва да бъдат направени с помощта на френските инициали на Конвенцията: „CEDH” /на български ЕКПЧ/.

Документацията, която предоставя информация на лицата, които желаят да подадат жалба в Съда, е на разположение на много езици.

Responsive Image

Документи и средства, предоставени от Съвета на Европа


Терминологични речници и справочници, свързани със съдебната практика по Конвенцията, са на разположение на няколко езика. Също така се предоставят на няколко езика Електронни средства за обучение по Конвенцията.

Responsive Image

Забележка за непоемане на отговорност


Освен ако не е указано друго, преводите на неофициалните езици не се изготвят от Секретариата на Съда и Секретариатът не проверява тяхната точност или езиково качество. Тези преводи са публикувани в HUDOC само за информационни цели и Съдът не поема отговорност за тяхното качество или съдържание. Всички преводи са със защитени авторски права и не могат да бъдат възпроизвеждани или преиздавани по електронен път, отпечатани или под друга форма, без предварително одобрение от притежателя на авторските права. Ако желаете да възпроизведете или да публикувате превод, който не съдържа конкретно указание за авторско право, моля, свържете се с екипа на HUDOC за информация относно притежателя на правата (като използвате формуляра за контакт в линка по-долу).

Моля, имайте предвид, че може да съществува повече от един превод на даден език на конкретно съдебно определение или решение.  

Responsive Image

Външни онлайн колекции с преводи


По-долу са представени поредица от линкове към Интернет сайтове, които подържат преводи на съдебната практика по Конвенцията на други езици, освен английски и френски. Този списък не е изчерпателен.

Моля, обърнете внимание: Съдът не носи отговорност за съдържанието на външни сайтове и включването на линк в списъка по-долу не представлява потвърждение на сайта или на материалите, съдържащи се в него.

Линковете са описани по държави, а ако има повече от еден линк за една държава, по азбучен ред

Периодично ще се добавят допълнителни линкове.

Ако имате предложение за нов сайт, който да бъде включен в списъка, ако сте уеб или друг издател, който се интересува дадени преводи да бъдат включени в базата данни на HUDOC, или ако искате да се свържете с нас, за да изразите възражение относно даден линк към вашия сайт, моля да ни уведомите, като използвате този формуляр. (Изберете опцията: „Изпрати всякакви коментари относно HUDOC”).

Издатели, организации и правителства, заинтересовани от подаване на неофициални преводи за включване в базата данни на HUDOC на Съда, са поканени да последват тази процедура (cамо на английски).

This is an example of quick text to fill the body of the component with some content in order to present it properly in the page. We hope you like it.