This site uses cookies. Read our policy. ×

Kā iesniegt sūdzību

Sūdzības veidlapa

Kā lejupielādēt sūdzības veidlapu

Sūdzības veidlapa

Šo veidlapu izdosies veiksmīgi lietot tikai izmantojot programmu Adobe Reader 9 vai šīs programmas jaunāku versiju, un izmantojot Windows vai Mac OS X operētājsistēmu. Lūdzam Jūs pārliecināties, ka esat instalējis Adobe Reader programmu savā datorā (programmu iespējams lejupielādēt internetā www.adobe.com).

1. Kā saglabāt veidlapas kopiju

 • Ar labo peles taustiņu nospiediet uz augstāk ievietotās saites vai ikonas,
 • Izvēlieties vienu no piedāvātajām opcijām “saglabāt mērķi kā” vai “saglabāt saiti kā”,
 • Saglabājiet veidlapu Jūsu izvēlētajā vietā savā datorā.

2. Kā aizpildīt veidlapu

 • Atveriet saglabāto veidlapas kopiju Adobe Reader programmā,
 • Aizpildiet veidlapu un to saglabājiet,
 • Aizpildīto veidlapu izdrukājiet, parakstiet un nosūtiet Tiesai pa pastu.

Sūdzības veidlapas nosūtīšana

Sūdzības veidlapas Tiesai jānosūta pa pastu uz šādu adresi:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Ņemiet vērā, ka sūdzības veidlapas nosūtīšana pa faksu vairs nepārtrauc 4 mēnešu termiņu.

Kā aizpildīt sūdzības veidlapu

Tiesa neizskatīs nepilnīgu lietu, līdz ar to Jūsu interesēs ir pilnībā un rūpīgi aizpildīt visas sūdzības veidlapas sadaļas.

Kā aizpildīt sūdzības veidlapu

Saistītas sūdzības

Ja lietā ir vairāk kā 10 sūdzības iesniedzēji, papildus pieteikuma veidlapām un dokumentiem pārstāvim jāiesniedz arī tabula ar katra sūdzības iesniedzēja vārdu un kontaktinformāciju.

Pielikums tiem, kas vēlas iesniegt sūdzību vairāk nekā 5 sūdzības iesniedzēju vārdā

Pilnvaras veidlapa

Kā lejupielādēt pilnvaras veidlapu

Pilnvaras veidlapa

Šo veidlapu izdosies veiksmīgi lietot tikai izmantojot programmu Adobe Reader 9 vai šīs programmas jaunāku versiju, un izmantojot Windows vai Mac OS X operētājsistēmu. Lūdzam Jūs pārliecināties, ka esat instalējis Adobe Reader programmu savā datorā (programmu iespējams lejupielādēt internetā www.adobe.com).

1. Kā saglabāt veidlapas kopiju

 • Ar labo peles taustiņu nospiediet uz augstāk ievietotās saites vai ikonas,
 • Izvēlieties vienu no piedāvātajām opcijām “saglabāt mērķi kā” vai “saglabāt saiti kā”,
 • Saglabājiet veidlapu Jūsu izvēlētajā vietā savā datorā.

2. Kā aizpildīt veidlapu

 • Atveriet saglabāto veidlapas kopiju Adobe Reader programmā,
 • Aizpildiet veidlapu un to saglabājiet,
 • Aizpildīto veidlapu izdrukājiet, parakstiet un nosūtiet Tiesai pa pastu.

Kādos gadījumos izmantot pilnvaras veidlapu

Šī pilnvaras veidlapa ir izmantojama tikai tad, ja sūdzības iesniedzējam sūdzības veidlapas iesniegšanas brīdī nebija pārstāvja vai arī ja sūdzības iesniedzējs vēlas mainīt pārstāvi, kas norādīts Tiesā jau iesniegtajā sūdzības veidlapā.