Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Een verzoekschrift indienen bij het Hof

Verzoekschriftformulier

Hoe een verzoekschriftformulier te downloaden

Verzoekschriftformulier

Dit verzoekschriftformulier kan alleen gedownload worden met Adobe Reader 9 of een recentere versie en alleen op computers met Windows of Mac OS X besturingssystemen. Gelieve u ervan te verzekeren dat Adobe Reader op uw computer geïnstalleerd is (download beschikbaar op www.adobe.com).

1. Sla een kopie op van het formulier

 • Rechter-klik op de link of op het bovenvermelde icoon
 • Kies de optie “Doel opslaan als”, “Link opslaan als” or “Download gekoppeld bestand als”
 • Sla het formulier op in uw computer in een bestand dat u gekozen heeft

2. Vul het formulier in

 • Open de opgeslagen kopie in Adobe Reader vanuit het gekozen bestand
 • Vul het formulier in en sla het op
 • Van zodra u het formulier hebt ingevuld, dient u het te printen, te tekenen en op te sturen naar het Hof

Het versturen van verzoekschriften

Verzoekschriften voor het Hof dienen naar het volgende adres te worden verstuurd

Madame la Greffière
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Let op: het versturen van uw verzoekschriftformulier per fax stuit niet langer het lopen van de 6 maanden termijn.

Hoe een verzoekschriftformulier in te vullen

Indien uw dossier niet compleet is zal het Hof het niet behandelen; het is dan ook essentieel dat u elk gedeelte van het verzoekschriftformulier nauwgezet invult.

Toelichting bij het invullen van het verzoekschriftformulier

Verzoekschriften met meerdere verzoekers

Wanneer er meer dan 10 verzoekers zijn, dan dient de vertegenwoordiger, naast de verzoekschriften en de documenten, een tabel bij te voegen waarop de gegevens betreffende de identiteit van iedere verzoeker uiteengezet zijn.

Aanvulling voor verzoekschriften met meerdere verzoekers

Machtigingsformulier

Hoe het machtigingsformulier te downloaden

Machtigingsformulier

Dit verzoekschriftformulier kan alleen gedownload worden met Adobe Reader 9 of een recentere versie en alleen op computers met Windows of Mac OS X besturingssystemen. Gelieve u ervan te verzekeren dat Adobe Reader op uw computer geïnstalleerd is (download beschikbaar op www.adobe.com).

1. Sla een kopie op van het formulier

 • Rechter-klik op de link of op het bovenvermelde icoon
 • Kies de optie “Doel opslaan als”, “Link opslaan als” or “Download gekoppeld bestand als”
 • Sla het formulier op in uw computer in een bestand dat u gekozen heeft

2. Vul het formulier in

 • Open de opgeslagen kopie in Adobe Reader vanuit het gekozen bestand
 • Vul het formulier in en sla het op
 • Van zodra u het formulier hebt ingevuld, dient u het te printen, te tekenen en op te sturen naar het Hof

Wanneer het machtigingsformulier te gebruiken

Gelieve er nota van te nemen dat dit machtigingsformulier uitsluitend gebruikt dient te worden in het geval de verzoeker geen vertegenwoordiger had ten tijde van het invullen van het verzoekschriftformulier of in het geval de verzoeker een andere vertegenwoordiger wenst aan te duiden in plaats van diegene aangegeven op het reeds ingediende verzoekschrift.