This site uses cookies. Read our policy. ×

Інформація для заявників

Провадження у ЄСПЛ

Залежно від типу справ, заяви передають на розгляд Суду у складі:

  • одного судді
  • комітету
  • або Палати

Розгляд справ у Суді

Моя заява у Суді

Стадія провадження

Пошукова система Суду SOP (State of proceedings / Стадія провадження ) дає можливість дізнатися, на якій стадії розгляду перебуває Ваша справа. 

Пошук справи

Провадження у справі після комунікації

Повідомленням Уряду-відповідача про заяву є доведення заяви до відома Уряду-відповідача.

Подальша процедура може складатися з двох послідовних етапів. Спочатку, на етапі досудового врегулювання справи, сторонам протягом 12 тижнів пропонується розглянути можливість дружнього врегулювання. Якщо сторони не досягли згоди, починається етап судового врегулювання справи, на якому сторони обмінюються письмовими зауваженнями.

Процедура після повідомлення Уряду-відповідача про заяву - досудове врегулювання справи

Процедура після повідомлення Уряду-відповідача про заяву - судове врегулювання справи

Коли розділення процедури на етапи не є доцільним, розгляд можливості дружнього врегулювання та обмін зауваженнями відбуваються одночасно.

Процедура після повідомлення Уряду-відповідача про заяву – один етап

Відео про процедуру досудового врегулювання справи

eComms - Зв'язок із Судом

eComms - це засіб, який дозволяє представникам заявників спілкуватися з Судом електронним способом. Цей спосіб надсилання та отримання документів в електронному вигляді може бути запроваджений за ініціативою Суду лише на процедурному етапі комунікації, тобто, коли про заяву було повідомлено уряду-відповідачу.

eComms
Відео