Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Информације за подносиоце представки

Поступак пред ЕСЉП

У зависности од предмета, представке разматра један од судијских састава, односно:

  • судија појединац
  • одбор
  • веће

Ток поступка

Моја представка пред Судом

Статус предмета

Претраживач SOP (State of proceedings / Статус предмета) омогућава свакоме да сазна у којој се фази разматрања налази предмет.

Претрага предмета

Поступак након комуникације

Комуникација је обавештавање тужене Владе о представци.

Процедура се даље може одвијати у два узастопна поступка. Toком претходног поступка (non-contentious), стране се најпре позивају да, у року од дванаест недеља, размотре могућност пријатељског поравнања. Ако у претходном поступку није постигнуто поравнање, следи главни поступак у којем стране размењују изјашњења.

Поступак након комуникације – претходни поступак (non-contentious)

Поступак након комуникације – главни поступак (contentious)

Поступак се може одиграти и у јединственој фази када не постоји потреба да се исти подели на две. У том случају, истовремено се приступа питању евентуалног поравнања и размени изјашњења.

Поступак након комуникације – јединствени поступак

Видео запис о претходном поступку

eComms - Комуникација са Судом

eComms је средство комуникације којим се омогућава заступницима подносилаца представки да комуницирају са Судом електронским путем. Овај метод електронског слања и примања докумената се може успоставити на иницијативу Суда искључиво када се у поступку дође до фазе комуникације, односно када се тужена влада обавештава о представци.

eComms
Видео запис