This site uses cookies. Read our policy. ×

Informacije za pritožnike

Postopek pred ESČP

Glede na vrsto zadeve je le-ta dodeljena eni od sestav Sodišča:

  • sodniku posamezniku,
  • odboru
  • ali senatu.

Obravnava zadev pred Sodiščem

Moja pritožba na Sodišče

Stanje zadeve

S pomočjo iskalnika SOP (stanje zadeve / State of Proceedings) lahko vsakdo preveri, v kateri fazi postopka se nahaja določena zadeva.

Iskanje zadev

Postopek po posredovanju vloge vladi

Posredovanje zadeve vladi pomeni, da Sodišče o vaši pritožbi obvesti vlado države, proti kateri se pritožujete.

Postopek, ki sledi, se lahko nato odvija v dveh zaporednih fazah. V poravnalni fazi Sodišče stranki pozove, da v roku 12 tednov preučita možnost prijateljske poravnave. Če je prva faza neuspešna, ji sledi faza spora, v kateri stranki izmenjata stališča.

Postopek po posredovanju vloge vladi – poravnalna faza

Postopek po posredovanju vloge vladi – faza spora

Kadar dvofazni postopek ni primeren, preučitev možnosti prijateljske poravnave in izmenjava stališč potekata hkrati.

Postopek po posredovanju vloge vladi – ena faza

Video o poravnalnem postopku

Video o poravnalnem postopku

(samo v angleškem jeziku)

eComms - Sporazumevanje s Sodiščem

eComms je orodje, ki zastopnikom pritožnikov omogoča elektronsko komunikacijo s Sodiščem. Ta sistem za elektronsko pošiljanje in prejemanje dokumentov lahko Sodišče vzpostavi na lastno pobudo, in sicer šele v fazi komunikacije, tj. posredovanja zadeve vladi.

eComms
Video