Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Informations en slovène

Kako pravilno vložiti pritožbo

Če se želite pritožiti na Sodišče, mora vaša pritožba izpolnjevati pogoje iz 47. člena Poslovnika Sodišča, ki določa, katere podatke in dokumente mora pritožba vsebovati.

Če pritožba ne vsebuje vseh podatkov ali dokumentov iz 1. ali 2. odstavka 47. člena, ima to za posledico, da Sodišče pritožbe ne bo obravnavalo. Nujno je, da so vsa polja v pritožbenem obrazcu izpolnjena.

Člen 47

Uvedba postopka (francoska verzija)

Sodišče bo obravnavalo pravilno vloženo pritožbo, vendar to še ne pomeni, da bo pritožba razglašena za dopustno.

 

Varstvo podatkov (samo v francoskem jeziku)

Pritožba na Sodišče

Pritožbeni obrazec

Pritožbeni obrazec morate prenesti s spletne strani, ga izpolniti, natisniti in s potrebnimi dokumenti poslati Sodišču po pošti. Sodišče sprejema zgolj pritožbe, vložene na tem pritožbenem obrazcu.

Pritožbeni obrazec

Postopek pred ESČP

Informacije in dokumenti za pritožnike

Informacije

Stanje zadeve

S pomočjo iskalnika SOP (stanje zadeve / State of Proceedings) lahko vsakdo preveri, v kateri fazi postopka se nahaja določena zadeva.

Iskanje zadev

Koristni dokumenti

Vprašanja in odgovori

Vprašanja in odgovori so namenjeni bodočim pritožnikom.

 

 

Vprašanja in odgovori

Vaša pritožba na ESČP

Ma requête à la CEDH (small)

Ta brošura, ki opisuje različne faze postopka obravnave pritožbe, je namenjena glavnim vprašanjem, ki bi jih lahko postavili pritožniki, zlasti potem, ko so na Sodišče poslali pritožbo.

Vaša pritožba na ESČP – Kako vložiti pritožbo in kako bo le-ta obravnavana

Vodnik po merilih dopustnosti

Praktični vodnik po merilih dopustnosti je namenjen predvsem pravnikom, ki želijo vložiti pritožbo na Sodišče. Praktični vodnik vsebuje opis pogojev dopustnosti, ki jih mora pritožba izpolnjevati.

 

Vodnik po merilih dopustnosti

Shema obravnave zadev

Ta shema ponazarja potek zadeve pred Sodiščem glede na različno sestavo sodišča.

Poenostavljena shema obravnavanja zadev pred Sodiščem

Video posnetek o vložitvi pritožbe

Ta video posnetek prikazuje, kako pravilno izpolniti pritožbeni obrazec, da ga bo Sodišče obravnavalo. Opozarjamo vas, da ta video posnetek, ki sicer pravilno prikazuje najpomembnejše vidike vložitve pritožbe, še ni posodobljen v skladu z najnovejšimi referenčnimi dokumenti.

Video posnetek “Kako pravilno vložiti pritožbo”

Navodila za izpolnjevanje pritožbenega obrazca

Video posnetek o pogojih dopustnosti

Recevabilité - SLV

Ta video posnetek določa glavne pogoje dopustnosti za vložitev pritožbe na Sodišče.

Video posnetek o pogojih dopustnosti

Film o Evropskem sodišču za človekove pravice

Ta videoposnetek, namenjen širšemu občinstvu, pojasnjuje, kako Sodišče deluje, opisuje izzive, s katerimi se sooča ter prikazuje obseg njegove dejavnosti s primeri iz sodne prakse.

 

 

Film

Začasni ukrepi

Kaj so začasni ukrepi?

Ko Sodišče prejme pritožbo, lahko medtem ko nadaljuje s proučevanjem zadeve, odloči, da mora država začasno sprejeti določene ukrepe. Ti običajno vključujejo zahtevo, da se država vzdrži določenega ravnanja, kot je nevračanje posameznikov v državo, če obstaja domneva za nevarnost smrti ali mučenja.

Zahteve za začasne ukrepe (Praktična navodila) 

Splošna predstavitev (francoska verzija)

Praktične informacije

Sodišče odobri začasne ukrepe samo, če so izpolnjeni jasno določeni pogoji, in sicer če obstaja tveganje, da bodo nastale resne kršitve Konvencije. Velik delež zahtev za začasne ukrepe je neprimernih in zato zavrnjenih.