This site uses cookies. Read our policy. ×

Informaţii pentru reclamanţi

Procedura la CEDO

În funcţie de natura cauzei, cererile sunt atribuite uneia dintre formaţiunile judiciare ale Curţii, şi anume :

  • judecător unic
  • comitet
  • sau cameră

Examinarea cererilor de către Curte

Cererea dumneavoastră la CEDO

Procedura ulterioară comunicării

Comunicarea este notificarea cererii către Guvernul pârât.

Procedura ulterioară comunicării unei cereri

Stadiul procedural al cererilor

Motorul de căutare SOP (Stadiul procedurii) permite fiecărei persoane să verifice stadiul procedural al unei cereri.

Căutaţi o cauză

eComms - Comunicarea către Curte

eComms este un instrument de comunicare pe cale electronică destinat corespondenței între reprezentanții reclamanților și Curte. Curtea poate iniția această metodă de a trimite și de a primi documente pe cale electronică numai în stadiul procedural al comunicării, când cererea este adusă la cunoștința guvernului pârât și sunt solicitate observații.

eComms 
Videoclip