This site uses cookies. Read our policy. ×

Informacja dla skarżących

Postępowanie przed ETPCz

W zależności od rodzaju sprawy, skargi przydzielane są do odpowiedniego składu sędziowskiego, a mianowicie:

  • jednego sędziego
  • komitetu (orzekającego w składzie trzech sędziów)
  • lub Izby (orzekającej w składzie siedmiu sędziów)

Etapy rozpoznawania skargi przed Trybunałem

Moja skarga do Trybunału

Postępowanie po komunikacji

Komunikacja oznacza zawiadomienie Rządu Państwa przeciwko któremu skarga została wniesiona o wniesieniu skargi.

Postępowanie po komunikacji skargi

Etap postępowania skargi

Wyszukiwarka Trybunału SOP ( Etat de la procédure/State of proceedings/ Etap postępowania) pozwala każdemu sprawdzić na jakim etapie postępowania znajduje się dana skarga.

Wyszukaj skargę

 

 

eComms - Prowadzenie korespondencji z Trybunałem

Platforma eComms jest narzędziem umożliwiającym pełnomocnikom skarżących prowadzenie korespondencji z Trybunałem drogą elektroniczną. Taka metoda przekazywania i otrzymywania dokumentów może być wprowadzona z inicjatywy Trybunału, wyłącznie na etapie komunikacji, tzn. gdy Trybunał zawiadamia Rząd o wniesieniu skargi oraz zwraca się o przedstawienie pisemnego stanowiska dotyczącego jej dopuszczalności oraz istoty.

eComms 
Film