Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Informations en monténégrin

Kako pravilno podnijeti predstavku Sudu

Ako odlučite da podnesete predstavku Sudu, molimo vas da provjerite da li je u skladu sa Pravilom 47 Poslovnika Suda koje objašnjava kako se podnosi predstavka i koja dokumenta treba dostaviti.

Ako izostavite bilo koji podatak ili dokument tražen u članu 47 §§ 1 i 2, Sud neće uzeti u razmatranje vaše žalbene navode. Zato je neophodno da sva polja obrasca predstavke budu uredno popunjena.

Član 47

Pokretanje postupka (francuska verzija)

Sud će pravilno podnijetu predstavku uzeti u razmatranje, ali to ne znači i da će je proglasiti prihvatljivom.

 

Zaštita ličnih podataka (dostupno  samo na francuskom)

Container01

Obraćanje Sudu

Obrazac predstavke

Potrebno je da obrazac predstavke preuzmete sa internet-stranice Suda, popunite ga, odštampate i pošaljete poštom Sudu uz relevantna prateća dokumenta. Ne smijete koristiti nijedan drugi obrazac. Obavezno pogledajte ostala dolje navedena dokumenta jer će vam pomoći da pravilno popunite obrazac predstavke.

Obrazac predstavke

Postupak pred ESLJP

Informacije i dokumenta za osobe koje su podnijele predstavku Sudu.

Informacije

Status predmeta

Pretraživač SOP (State of proceedings / Status predmeta) omogućava svakome da sazna u kojoj se fazi razmatranja nalazi predmet.

Pretraga predmeta

Korisna dokumenta

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori pružaju informacije budućim podnosiocima.

 

 

Pitanja i odgovori

Vaša predstavka pred Sudom

Ma requête à la CEDH (small)

Ova brošura opisuje različite etape postupka kroz koje Sud razmatra predstavku i osmišljena je da dâ odgovore na različita pitanja koja bi podnosilac mogao imati, naročito od trenutka kada je predstavka poslata Sudu.

Vaša predstavka pred ESLJP – kako podnijeti predstavku i kako se predstavka dalje razmatra

Priručnik o prihvatljivosti predstavke

Priručnik o kriterijumima prihvatljivosti predstavke namjenjen je uglavnom pravnicima koji žele da pošalju predmet Sudu. U njemu su opisani uslovi prihvatljivosti koje svaka predstavka mora da ispunjava.

 

Priručnik o prihvatljivosti predstavke

Dijagram postupka

Ovaj dijagram dočarava kretanje predmeta shodno sastavu Suda.

Pojednostavljeni dijagram postupka pred Sudom

Video zapis o podnošenju predstavke

Ovaj video objašnjava kako treba popuniti obrazac predstavke da bi ga Sud uzeo u razmatranje. Molimo vas da imate u vidu da iako video tačno prikazuje osnove postupka podnošenja predstavke, potrebno je da se neke informacije ažuriraju u skladu sa najnovijim uputstvima.

Video zapis „Kako pravilno podnijeti predstavku Sudu“

Uputstvo za popunjavanje obrasca predstavke

Video zapis o uslovima prihvatljivosti

Recevabilité - MNE

Ovaj video zapis navodi glavne uslove prihvatljivosti koji moraju biti ispunjeni da biste se obratili Sudu.

Video zapis o uslovima prihvatljivosti

Film o Evropskom sudu za ljudska prava

Film sur la Cour

Namjenjen široj publici, ovaj film opisuje rad Suda, podsjeća sa kojim se izazovima on srijeće i pokazuje širinu njegovog domena djelatnosti kroz konkretne primjere razmatranih predmeta.

 

 

Film

Privremene mjere

Što su to privremene mjere?

Kada Sud primi predstavku on može da odluči da Država treba da preduzme određene mjere privremeno dok on nastavlja da ispituje predmet. To se obično sastoji od toga da se od države traži da se uzdrži od neke radnje, kao na primjer da ne vrati pojedinca u zemlju u kojoj ga navodno čeka smrt ili mučenje.

Zahtjevi za privremene mjere (Praktična uputstva) 

Uopšteno predstavljanje 

Praktične informacije

Privremene mjere Sud određuje samo u jasno određenim situacijama, tj. u slučaju kada postoji opasnost od ozbiljnog kršenja Konvencije. Veliki procenat zahtjeva za privremene mjere je neprimjeren i stoga odbačen.