This site uses cookies. Read our policy. ×

Informacija pareiškėjams

Procedūra EŽTT

Visi pareiškimai yra priskiriami vienai iš Teismo sudėčių, tai yra:

  • vienam teisėjui
  • komitetui
  • kolegijai

Bylų nagrinėjimas Teisme

Mano pareiškimas Teisme (Versija anglų kalba)

Bylos nagrinėjimo stadija

Paieškos sistema SOP (angl. State of Proceedings) suteikia galimybę susipažinti su esama bylos nagrinėjimo stadija.

Ieškoti bylos

Procedūra pranešus apie pareiškimą Vyriausybei

Bylos nagrinėjimo eiga po informacijos apie pareiškimą pateikimo vyriausybei.

Bylos nagrinėjimo eiga po informacijos apie pareiškimą pateikimo vyriausybei-atsakovei gali vykti dviem etapais. Pirmiausia šalys kviečiamos per 12 savaičių bandyti išspręsti ginčą taikaus susitarimo keliu. Jei tai nepavyksta, tuomet pereinama į teisminį ginčo sprendimą, kurio metu šalys apsikeičia rašytinėmis pastabomis.

Bylos nagrinėjimo eiga po informacijos apie pareiškimą pateikimo vyriausybei – taikus ginčo sprendimas

Bylos nagrinėjimo eiga po informacijos apie pareiškimą pateikimo vyriausybei –ginčo sprendimas teisminiu būdu

Bylos nagrinėjimas gali vykti ir vientisa eiga, kurios metu taikaus ginčo sprendimas ir apsikeitimas rašytinėmis pastabomis vyksta viena metu.

Bylos nagrinėjimo eiga po informacijos apie pareiškimą pateikimo vyriausybei – vientisa eiga.

Video irašas apie taikų ginčo sprendimo būdą

eComms - Ryšys su Teismu

eComms – tai priemonė, skirta elektroniniam ryšiui tarp pareiškėjo(-os) atstovaujančio asmens ir Teismo. Šis elektroninis dokumentų siuntimo ir gavimo būdas gali būti naudojamas Teismo iniciatyva tik po to, kai Vyriausybei atsakovei pranešta apie bylą ir, kai yra prašoma pateikti pastabas.

eComms
Vaizdo įrašas