Informacija pareiškėjams

Procedūra EŽTT

Visi pareiškimai yra priskiriami vienai iš Teismo sudėčių, tai yra:

  • vienam teisėjui
  • komitetui
  • kolegijai

Bylų nagrinėjimas Teisme

Mano pareiškimas Teisme (Versija anglų kalba)

Procedūra pranešus apie pareiškimą Vyriausybei

Tai procedūra, kai Vyriausybė yra informuojama apie nagrinėjamą pareiškimą (angl. communication)

Procedūra pranešus apie pareiškimą Vyriausybei

Bylos nagrinėjimo stadija

Paieškos sistema SOP (angl. State of Proceedings) suteikia galimybę susipažinti su esama bylos nagrinėjimo stadija.

Ieškoti bylos