Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Informations en lituanien

Kaip tinkamai pateikti pareiškimą?

Jei nusprendėte kreiptis į Teismą, užtikrinkite, kad pareiškimas atitiktų Teismo reglamento 47 taisyklę, kurioje išdėstyta informacija bei nurodyti dokumentai, kuriuos privalu pateikti.

Jei nepateiksite bet kurios 47 taisyklės 1 ir 2 punktuose nurodytos informacijos ar dokumentų, Jūsų pareiškimo Teismas nenagrinės. Būtina, kad visi pareiškimo formuliaro laukai būtų užpildyti.

47 taisyklė

Pareiškimo pateikimas Teismui (Versija prancūzų kalba)

Tinkamai pateiktas pareiškimas bus nagrinėjimas Teisme, bet tai nereiškia, kad pareiškimas bus paskelbtas priimtinu.

 

Duomenų apsauga (tik pranūzų kalba)

Kreiptis į Teismą

Pareiškimo formuliaras

Pareiškimo formuliarą reikėtų parsisiųsti, užpildyti, atspausdinti ir kartu su būtinais dokumentais išsiųsti į Teismą. Jokia kita forma negali būti naudojama. Toliau esančiuose dokumentuose pateikta informacija padės Jums tinkamai užpildyti pareiškimo formuliarą.

Pareiškimo formuliaras

Procedūra EŽTT

Informacija ir naudingi dokumentai tiems, kurių bylos laukia nagrinėjimo arba yra šiuo metu nagrinėjamos Teisme

Informacija

Bylos nagrinėjimo stadija

Paieškos sistema SOP (angl. State of Proceedings) suteikia galimybę susipažinti su esama bylos nagrinėjimo stadija.

Ieškoti bylos

Naudingi dokumentai

Oficialūs dokumentai

Klausimai ir Atsakymai

Klausimų ir atsakymų dalyje rasite informaciją būsimiems pareiškėjams.

 

 

Klausimai ir Atsakymai

Jūsų pareiškimas Teismui

Ma requête à la CEDH

Šis leidinys, kuriame aprašomos bylos nagrinėjimo stadijos Teisme, turėtų padėti atsakyti į dažniausiai pareiškėjų pateikiamus klausimus apie tai, kas nutinka, kai pareiškimo formuliaras išsiunčiamas į Teismą.

Jūsų pareiškimas Teismui: kaip pateikti ir kaip vyksta bylos nagrinėjimas 

Praktinis bylų priimtinumo vadovas

Praktinis priimtinumo kriterijų vadovas yra labiau skirtas teisininkams, kurie nori pateikti pareiškimą Teismui. Jame nurodomos priimtinumo sąlygos, kurias pareiškimas turi atitikti.

 

Praktinis bylų priimtinumo vadovas

Bylų nagrinėjimo statistika

Diagramoje pavaizduotas pareiškimo nagrinėjimas, priklausomai nuo Teismo sudėties.

Supaprastinta bylų nagrinėjimo Teisme schema pagal Teismo sudėtį

Vaizdo klipas apie pareiškimo pateikimą

Šiame vaizdo klipe paaiškinama, kaip pareiškimo formuliaras turi būti pildomas, kad byla būtų nagrinėjama Teisme. Atkreipkite dėmesį į tai, kad šiame video yra pateikta tik pagrindinė informacija apie pareiškimo pildymą. Dalis informacijos šiame video turėtų būti atnaujinama, kad atitiktų naujausius informacinius dokumentus.

Vaizdo klipas „Kaip tinkamai pateikti pareiškimą“ (versija prancūzų kalba)

Pareiškimo formuliaro pildymo atmintinė

Vaizdo klipas apie priimtinumo sąlygas

Šiame vaizdo klipe nurodomos pagrindinės sąlygos, kurias reikia įvykdyti kreipiantis į Teismą.

Vaizdo klipas apie priimtinumo sąlygas (versija prancūzų kalba)

COURTalks-disCOURs

Šiame vaizdo įraše galite matyti penkiolikos minučių Europos Žmogaus Teisių Teismo Kanceliarijos teisininko pokalbį, kuris buvo įrašytas pagrindinėje Teismo posėdžių salėje. Jame yra paaiškinami priimtinumo kriterijai, kuriuos turi atitikti kiekviena peticija tam, kad ji galėtų būti toliau nagrinėjama Teismo.

Vaizdo klipas

Pareiškimo priimtinumas

Filmas apie Europos Žmogaus Teisių Teismą

Film sur la Cour

Šis filmas, skirtas plačiajai auditorijai, paaiškina, kaip veikia Teismas ir su kokiais iššūkiais jis susiduria, taip pat parodo Teismo veiklos apimtį pateikdamas bylų pavyzdžių iš praktikos.    Filmas

Laikinosios priemonės

Kas yra laikinosios priemonės?

Teismas, gavęs pareiškimą, gali nurodyti Valstybei laikinai imtis tam tikrų priemonių, kol Teismas nagrinės bylą. Tai dažniausiai reiškia reikalavimą Valstybei susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų, tokių kaip asmenų išsiuntimas į valstybes, kur jiems galimai gresia mirtis ar kankinimai.

Prašymas pritaikyti laikinąsias priemones (Praktiniai nurodymai) (versija prancūzų kalba)

Bendras pristatymas 

Praktinė informacija

Teismas nusprendžia pritaikyti laikinąsias priemonės tik esant tam tikrai situacijai, kai kyla grėsmė, kad Konvencijos garantuojamos teisės bus rimtai pažeistos. Didelė dalis prašymų laikinosioms priemonėms suteikti yra nepagrįsta ir atmetama.