This site uses cookies. Read our policy. ×

Informācija sūdzības iesniedzējiem

Tiesvedība Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Atkarībā no lietas, sūdzības tiek izskatītas kādā no tiesas sastāviem, proti:

  • viena tiesneša sastāvā;
  • Komitejā;
  • Palātā.

Lietu izskatīšana Tiesā

Mana sūdzība Tiesai (versija angļu valodā)

Tiesvedības gaitas

Tiesvedības gaitas SOP (TG) meklētājs ļauj ikvienam uzzināt, kādā tiesvedības stadijā atrodas sūdzība.

Meklēt lietu

Procedūra pēc sūdzības komunicēšanas

Komunicēšana ir sūdzības nosūtīšana atbildētājvalsts valdībai.

Turpmākā tiesvedība var tikt sadalīta divos secīgos posmos. Bezstrīdus posmā puses tiek aicinātas 12 nedēļu termiņā izvērtēt mierizlīguma iespējas. Ja pusēm neizdodas panākt vienošanos, tiesvedība pāriet strīdus posmā, kura laikā puses apmainās ar paskaidrojumiem.

Procedūra pēc sūdzības komunicēšanas – bezstrīdus posms

Procedūra pēc sūdzības komunicēšanas – strīdus posms

Ja šāda sadalīšana posmos nav lietderīga, tiesvedība var norisināties arī vienā posmā. Tādā gadījumā iespējamā mierizlīguma apsvēršana un komentāru apmaiņa notiek vienlaicīgi.

Procedūra pēc sūdzības komunicēšanas – viens posms

Video par bezstrīdus posmu

 

Video par bezstrīdus posmu

(tikai angļu valodā)

eComms - Saziņa ar Tiesu

eComms is instruments, kas ļauj sūdzību iesniedzēju pārstāvjiem elektroniski sazināties ar Tiesu. Šī dokumentu apmaiņas metode var tikt uzsākta tikai ar Tiesas iniciatīvu lietas komunikācijas stadijā, proti, kad sūdzība ir tikusi komunicēta valdībai un ir pieprasīti tās paskaidrojumi.

eComms
Video