This site uses cookies. Read our policy. ×

Information in Latvian

Kā iesniegt derīgu sūdzības veidlapu

Ja Jūs izlemjat vērsties Tiesā, lūdzam pārliecināties, ka Jūsu sūdzības veidlapa atbilst Tiesas nolikuma 47. pantam, kas noteic iesniedzamo informāciju un dokumentus.

Ja iztrūkst kaut viena daļa no pieprasītās informācijas vai dokumentiem, kas ir noteikti 47. panta 1. vai 2. daļā, Tiesa neizskatīs Jūsu sūdzības. Visām sūdzības veidlapas sadaļām obligāti ir jābūt aizpildītām.

47. pants

Tiesvedības ierosināšana (versija angļu valodā)

Derīgu sūdzības veidlapu Tiesa izvērtēs, tomēr tas nenozīmē, ka sūdzība tiks pieņemta izskatīšanai pēc būtības.

 

Datu aizsardzība (tikai angļu valodā)

Vēršanās Tiesā

Kā iesniegt sūdzību

Sūdzības veidlapu ir nepieciešams lejupielādēt, aizpildīt, izprintēt un nosūtīt Tiesai pa pastu kopā ar visiem vajadzīgajiem dokumentiem. Nav atļauts izmantot citas veidlapas. Lai Jums būtu vieglāk pareizi aizpildīt sūdzības veidlapu, Jums vajadzētu iepazīties ar tālāk norādīto dokumentu saturu.

Kā iesniegt sūdzību

Tiesvedība Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Informācija un dokumenti personām, kuru sūdzība tiek izskatīta Tiesā.

Informācija

Tiesvedības gaitas

Tiesvedības gaitas SOP (TG) meklētājs ļauj ikvienam uzzināt, kādā tiesvedības stadijā atrodas sūdzība.

Meklēt lietu

Noderīgi dokumenti

Oficiāli dokumenti

Jautājumi un Atbildes

“Jautājumi un atbildes” sniedz informāciju personām, kuras vēlas iesniegt sūdzību Tiesā.

 

Jautājumi un Atbildes

Jūsu sūdzība ECT

Šī brošūra, kurā aprakstītas sūdzību izskatīšanas procesuālās stadijas Tiesā, sniedz atbildes uz galvenajiem jautājumiem, kas varētu interesēt sūdzības iesniedzējus, it sevišķi pēc sūdzības veidlapas nosūtīšanas Tiesai.

Jūsu sūdzība ECT – kā to iesniegt un kā tā tiks virzīta 

Pieņemamības kritēriju ceļvedis

Šis Pieņemamības kritēriju ceļvedis galvenokārt ir paredzēts juristiem, kuri vēlas iesniegt sūdzību Tiesā. Tajā aprakstīti pieņemamības kritēriji, kuriem jāatbilst ikvienai sūdzībai.

 

Pieņemamības kritēriju ceļvedis

Lietu izskatīšanas shēma

Šī shēma atspoguļo lietas virzību Tiesā atbilstoši dažādiem tiesas sastāviem.

Vienkāršota lietas virzības shēma Tiesā

Video par sūdzības veidlapas iesniegšanu

Šajā videoklipā ir izskaidrots, kā ir jāaizpilda sūdzības veidlapa, lai tā tiktu izskatīta Tiesā. Lūdzam ņemt vērā, ka lai gan šajā video ir pareizi atspoguļoti būtiskākie sūdzības iesniegšanas aspekti, informāciju daļēji ir nepieciešams aktualizēt atbilstoši jaunākajiem atsauces dokumentiem.

Video “Kā iesniegt derīgu sūdzības veidlapu”

Kā aizpildīt sūdzības veidlapu

Video par pieņemamības kritērijiem

Admissibility - LAV

Šajā video ir izskaidroti galvenie kritēriji, kas jāievēro, vēršoties Tiesā.

Video par pieņemamības kritērijiem

Filma par Eiropas Cilvēktiesību tiesu

Filma ir veidota plašai auditorijai ar mērķi ilustrēt Tiesas darbības pamatus, vērst uzmanību uz izaicinājumiem, ar kuriem tā saskaras, kā arī atspoguļot tās darbības sfēru, izmantojot judikatūras piemērus.

 

 

Filma

Pagaidu pasākumi

Kas ir pagaidu pasākumi?

Pēc sūdzības saņemšanas Tiesa var nolemt, ka valstij ir jāveic noteikti pagaidu pasākumi, kamēr Tiesa turpina lietas izskatīšanu. Parasti tas ietver prasību attiecīgajai valstij atturēties no kādas rīcības, piemēram, no personas nosūtīšanas atpakaļ uz valsti, kurā pastāv bažas par to, ka šo personu varētu nogalināt vai pakļaut spīdzināšanai.

Lūgums noteikt pagaidu pasākumus (Praktiskie norādījumi)

Vispārīga informācija

Praktiska informācija

Tiesa nosaka pagaidu pasākumus tikai pie skaidri noteiktiem apstākļiem, proti, ja pastāv risks, ka varētu rasties būtisks Konvencijas pārkāpums. Liela daļa pagaidu pasākumu pieprasījumu neatbilst prasībām un tādēļ tiek noraidīti.