This site uses cookies. Read our policy. ×

Information in Icelandic

Hvernig leggja skal fram gilda kæru

Ef aðili ákveður að kæra til Mannréttindadómstólsins skal tryggja að kæran uppfylli reglu 47 í Reglum Mannréttindadómstólsins þar sem tilgreindar eru þær upplýsingar og skjöl sem leggja skal fram.

Takist ekki að leggja fram upplýsingarnar eða skjölin sem krafist er samkvæmt 1. og 2. mgr. reglu 47 þá leiðir það til þess að Mannréttindadómstóllinn mun ekki skoða kæruefnin. Það er áríðandi að allir reitir kærueyðublaðsins séu útfylltir.

 

Regla 47 (Aðeins á ensku)
Málsmeðferð (Aðeins á ensku)

Mannréttindadómstóllinn mun skoða gilda kæru, þetta þýðir þó ekki að kæran verði lýst meðferðarhæf.

 

Gagnavernd (Aðeins á ensku)

Hvernig leggja skal fram kæru

Forms

Kærueyðublaðinu skal halað niður, það fyllt út, prentað út og sent í bréfpósti til Mannréttindadómstólsins ásamt nauðsynlegum skjölum. Ekki skal nota önnur eyðublöð.

Eyðublöð

Málsmeðferð fyrir Mannréttindadómstólnum

Upplýsingar og skjöl fyrir aðila með kæru sem Mannréttindadómstóllinn hefur til meðferðar.

Upplýsingar

Staða málsmeðferðar

Leitarvélin SOP - Staða málsmeðferðar - gerir öllum kleift að komast að því á hvaða stigi málsmeðferðarinnar viðkomandi kæra er stödd.

Leita að máli

Gagnleg skjöl

Opinberir textar

Convention (ENG)

Reglur Mannréttindadómstólsins

Hagnýtar leiðbeiningar

 

Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Reglur Mannréttindadómstólsins (Aðeins á ensku)

Hagnýtar leiðbeiningar

Spurningar og svör

Q&A Coverpage

„Spurningar og svör“ veitir upplýsingar fyrir verðandi kærendur.

Spurningar og svör (Aðeins á ensku)

Önnur tungumál

Kæran þín til Mannréttindadómstólsins

Þessum bæklingi, sem lýsir mismunandi stigum málsmeðferðarinnar sem Mannréttindadómstóllinn notar við skoðun kæru, er ætlað að svara helstu spurningum sem geta vaknað hjá kærendum, einkum eftir að kæran þeirra hefur verið send til Mannréttindadómstólsins.

Kæran þín til Mannréttindadómstóls Evrópu - Hvernig skal leggja fram kæru og hvernig meðferð kærunnar þinnar verður (Aðeins á ensku) Önnur tungumál

Handbók um meðferðarhæfi

Handbók um meðferðarhæfi kæra er aðallega ætlað lögfræðingum sem ætla að kæra mál til Mannréttindadómstólsins. Þar er lýst þeim skilyrðum um meðferðarhæfi sem kæra þarf að uppfylla.

Handbók um meðferðarhæfi kæra (Aðeins á ensku)

Önnur tungumál

Gátlisti varðandi meðferðarhæfi

Gátlistinn varðandi meðferðarhæfi er hannaður til að gera mögulegum kærendum kleift að athuga, fljótt á litið, hvort þeir uppfylli helstu skilyrði um meðferðarhæfi varðandi framlagningu kæru fyrir Mannréttindadómstólinn. Gátlistinn er þó eingöngu ætlaður til leiðbeiningar og hefur ekki lagalegt gildi.

Gátlisti varðandi meðferðarhæfi, aðgengilegur á Netinu

Flæðirit

Þetta flæðirit sýnir framvindu máls eftir mismunandi samsetningum Mannréttindadómstólsins.

Einfaldað flæðirit fyrir meðferð máls fyrir Mannréttindadómstólnum (Aðeins á ensku)

Önnur tungumál

Myndband um framlagningu kæru

Þetta er kennslumyndskeið sem útskýrir hvernig kærueyðublaðið skal fyllt út til að Mannréttindadómstóllinn taki það til skoðunar. Athugið að þó að þetta myndband sýni með réttum hætti aðalatriðin varðandi framlagningu kæru þá þarf að uppfæra sumar upplýsingar í samræmi við síðustu tilvísunarskjölin.

Myndband „Hvernig leggja skal fram gilda kæru“ (Aðeins á ensku)

Skýringar varðandi útfyllingu kærueyðublaðsins (Aðeins á ensku)

 

Önnur tungumál

Video on the admissibility conditions

Í þessu myndbandi eru sett fram meginskilyrði varðandi kæru til Mannréttindadómstólsins.

 

Myndband um skilyrði varðandi meðferðarhæfi

Önnur tungumál

COURTalks- disCOURs

Þetta fimmtán mínútna myndband gefur dómurum, lögfræðingum og öðrum löglærðum starfsmönnum, ásamt borgaralegum fyrirsvarsmönnum, yfirlit yfir skilyrði varðandi meðferðarhæfi sem allar kærur þurfa að uppfylla til að Mannréttindadómstóllinn taki þær til skoðunar.

Myndband (Aðeins á ensku)

Önnur tungumál

Mynd um Mannréttindadómstól Evrópu

Í myndinni er útskýrt, með það fyrir augum að ná til stærri hóps, hvernig Mannréttindadómstóllinn virkar, þar er lýst þeim áskorunum sem hann stendur frammi fyrir og sýnir umfang starfsemi hans með dæmum úr dómaframkvæmd. Mynd

Bráðabirgðaráðstafanir

Hvað eru bráðabirgðaráðstafanir?

Þegar Mannréttindadómstóllinn móttekur kæru getur hann ákveðið að ríkið ætti að gera tilteknar ráðstafanir til bráðabirgða á meðan hann heldur skoðun sinni á málinu áfram. Yfirleitt felst í þessu beiðni til ríkisins um að forðast að gera eitthvað s.s. að vísa einstaklingum ekki aftur til landa þar sem talið er að þeirra bíði dauði eða pyndingar.

Beiðnir um bráðabirgðaráðstafanir (Hagnýtar leiðbeiningar) (Aðeins á ensku)

Almenn framsetning (Aðeins á ensku)

Hagnýtar upplýsingar (Aðeins á ensku)

Mannréttindadómstóllinn veitir bráðabirgðaráðstafanir einungis við skýrt skilgreindar aðstæður, einkum ef hætta á alvarlegum brotum á ákvæðum sáttmálans getur skapast.

Hátt hlutfall beiðna um bráðabirgðaráðstafanir eru óviðeigandi og því er þeim hafnað.