Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Informations en croate

Kako pravilno podnijeti zahtjev

Ako odlučite podnijeti zahtjev Sudu, molimo Vas da se pobrinete da Vaš zahtjev doista bude u skladu s pravilom 47. Poslovnika Suda kojim je propisano koje sve informacije i dokumenti moraju biti dostavljeni.

Propustite li dostaviti bilo koji podatak ili dokument propisan pravilom 47. stavcima 1. i 2., Sud neće razmatrati Vaš zahtjev. Obavezno je ispuniti sva navedena polja obrasca zahtjeva.

Pravilo 47 Pokretanje postupka (francuska inačica)

Sud će razmatrati pravilno podnesen zahtjev, što nužno ne znači da će takav zahtjev biti proglašen dopuštenim.

 

Zaštita podataka (samo na francuskom)

Obraćanje Sudu

Obrasci

Obrazac zahtjeva treba snimiti (učitati) na vlastito računalo, popuniti i ispisati te zajedno s drugim dokumentima poslati Sudu redovnom poštom.

Nemojte koristiti niti jedan drugi obrazac.

Obrasci

Postupak pred ESLJP

Informacije i dokumenti za osobe povodom čijih zahtjeva teče postupak pred Sudom

Informacije

Pretraživač predmeta

Pretraživač stadija postupka Suda omogućuje strankama u postupku da saznaju u kojem se stadiju postupka nalazi zahtjev.

Potražite predmet

Korisni dokumenti

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori sadrže korisne informacije za buduće podnositelje zahtjeva.

 

 

Pitanja i odgovori

Vaš zahtjev upućen ESLJP-u

Ma requête à la CEDH (small)

U ovim uputama, koje opisuju različite stadije postupka razmatranja zahtjeva pred Sudom, nastoji se odgovoriti na osnovna pitanja koja bi mogla zanimati podnositelja zahtjeva, a osobito onda kada je zahtjev već podnesen Sudu.

Vaš zahtjev ESLJP-u: Kako podnijeti zahtjev i kakav je daljnji postupak

Praktični vodič o uvjetima dopuštenosti zahtjeva

Praktični vodič o uvjetima dopuštenosti namijenjen je prvenstveno odvjetnicima koji namjeravaju pokrenuti postupak pred Sudom. U njemu su objašnjeni uvjeti dopuštenosti koje zahtjev mora ispunjavati.

 

Praktični vodič o uvjetima dopuštenosti zahtjeva

Blok dijagram

Grafički prikaz tijeka postupka pred Sudom s obzirom na sastav Suda.

Pojednostavljeni grafički prikaz tijeka postupka pred Sudom

Video prikaz o podnošenju zahtjeva

Ovaj video prikaz objašnjava kako treba ispuniti obrazac zahtjeva da bi ga Sud uzeo u razmatranje. Imajte na umu da, iako ovaj video ispravno odražava bitne elemente u podnošenju zahtjeva, neke informacije treba ažurirati u skladu s najnovijim dokumentima.

Video prikaz “Kako ispravno podnijeti zahtjev” (francuska inačica)

Upute za ispunjavanje obrasca zahtjeva

Video prikaz o uvjetima dopuštenosti

Recevabilité - HRV

Ovaj video prikaz sadrži osnovne uvjete dopuštenosti koji moraju biti ispunjeni prilikom obraćanja Sudu.

Video prikaz o uvjetima dopuštenosti

COURTalks-disCOURs

Ovaj video sadrži petnaestominutni govor jednog od sudskih savjetnika Tajništva Europskog suda za ljudska prava i snimljen je u glavnoj sudnici Suda. Objašnjava uvjete dopuštenosti koje svaki zahtjev mora ispuniti kako bi ga Sud mogao dalje razmatrati te je poglavito namijenjen pravnicima i pripadnicima civilnog društva.

Video Dopuštenost zahtjeva

Film o Europskom sudu za ljudska prava

Film sur la Cour

Namijenjen širokoj publici, film objašnjava kako Sud radi, opisuje izazove s kojima se suočava i prikazuje raspon aktivnosti kroz primjere iz sudske prakse.    Film

Privremene mjere

Što su privremene mjere?

Po primitku zahtjeva, Sud može naložiti državi članici poduzimanje određenih privremenih mjera za vrijeme trajanja postupka ispitivanja zahtjeva. To se obično odnosi na situacije u kojima se državi članici nalaže da se suzdrži od poduzimanja nekih radnji, kao što je na primjer vraćanje pojedinaca u državu u kojoj ga navodno očekuje smrt ili mučenje.

Zahtjevi za privremenim mjerama (upute)

Opći prikaz 

Opće informacije

Sud izdaje privremene mjere samo u točno određenim slučajevima, naime, kad postoji opasnost da će doći do ozbiljne povrede Konvencije. Većina zahtjeva za privremene mjere je neosnovana i zato biva odbijena.