Πληροφορίες για τους προσφεύγοντες

Η διαδικασία ενώπιον του ΕΔΔΑ

Ανάλογα με την υπόθεση, οι προσφυγές ανατίθενται σε έναν από τις δικαστικούς σχηματισμούς του Δικαστηρίου, δηλαδή:

  • σε μονομελή δικαστικό σχηματισμό
  • σε τριμελή σύνθεση δικαστών
  • σε επταμελή σύνθεση δικαστών

Ο χειρισμός των υποθέσεων ενώπιον του ΕΔΔΑ

Η προσφυγή μου στο ΕΔΔΑ

Η διαδικασία μετά την κοινοποίηση

Η κοινοποίηση μιας προσφυγής είναι η γνωστοποίησή της στην εγκαλούμενη Κυβέρνηση.

Η διαδικασία μετά την κοινοποίηση μιας προσφυγής