Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Hur man lämnar in ett klagomål

Klagoformulär

Hur man laddar ner klagoformuläret

Klagoformulär

Klagoformuläret kan endast användas med Adobe Reader 9 eller senare version och med operativsystemen Windows och Mac OS X. Se till att ha Adobe Reader installerat på din dator (kan laddas ner från www.adobe.com).

1. Spara en kopia av formuläret

 • Högerklicka på länken eller ikonen ovan.
 • Välj ”Save target as”, ”Save Link as” eller ”Download Linked File As…”.
 • Spara formuläret på din dator.

2. Fyll i formuläret

 • Öppna den sparade kopian av formuläret i Adobe Reader.
 • Fyll i formuläret och spara det.
 • När du har fyllt i formuläret, skriv ut, underteckna och skicka det till domstolen.

Att skicka in klagomål

Ditt klagomål måste skickas med post till följande adress:

Madame la Greffière
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Vänligen notera att ett klagomål som skickas in via fax inte längre avbryter 4 månaders-fristen.

Hur man fyller i klagoformuläret

Om ditt klagomål är ofullständigt kommer domstolen inte att behandla det. Det är därför viktigt att varje avsnitt i klagoformuläret fylls i noggrant.

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret

Grupper av klagomål

Om det finns fler än 10 klaganden ska ombudet, förutom klagoformuläret jämte bilagda handlingar, inge en tabell vari personuppgifter för varje enskild klagande anges.

Tillägg för grupper av klaganden

Fullmaktsformulär

Hur man laddar ner fullmaktsformuläret

Fullmaktsformulär

Klagoformuläret kan endast användas med Adobe Reader 9 eller senare version och med operativsystemen Windows och Mac OS X. Se till att ha Adobe Reader installerat på din dator (kan laddas ner från www.adobe.com).

1. Spara en kopia av formuläret

 • Högerklicka på länken eller ikonen ovan.
 • Välj ”Save target as”, ”Save Link as” eller ”Download Linked File As…”.
 • Spara formuläret på din dator.

2. Fyll i formuläret

 • Öppna den sparade kopian av formuläret i Adobe Reader.
 • Fyll i formuläret och spara det.
 • När du har fyllt i formuläret, skriv ut, underteckna och skicka det till domstolen.

När man ska använda fullmaktsformuläret

Detta fullmaktsformulär ska användas endast om klaganden inte hade ett ombud när klagoformuläret ifylldes eller om klaganden önskar byta det ombud som angetts i ett klagoformulär som redan skickats till domstolen.