Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Како поднети представку

Образац представке

Како преузети образац представке

Образац представке

Образац можете исправно користити само уколико на вашем рачунару постоји програм Adobe Reader 9 или његове новије верзије, подржане искључиво од стране Windows и Mac OS X оперативних система. Молимо вас да проверите да ли имате инсталиран програм Adobe Reader на вашем рачунару (преузимање је доступно на www.adobe.com).

1. Сачувајте копију образца представке

 • Кликните десним тастером миша на линк или иконицу изнад
 • Изаберите једну од опција: “Сачувај везу као”, “Сачувај циљ као” или “Преузми повезану датотеку као...”
 • Сачувајте образац на вашем рачунару на изабраном месту

2. Попуните образац представке

 • Отворите сачувану копију обрасца представке у Adobe Reader верзији
 • Попуните образац и сачувајте га
 • Одштампајте попуњени образац представке, затим га потпишите и пошаљите Суду путем редовне поште

Слање представки

Представке је потребно слати поштом на следећу адресу :

Madame la Greffière
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Имајте у виду да слање представке путем факсa не прекида рок од четири месеца.

Како попунити образац представке

Суд неће разматрати непотпуне захтеве, тако да је кључно да прецизно и пажљиво попуните сваки део обрасца представке.

Упутство за попуњавање обрасца представке

Групне представке

Ако има више од десет подносилаца представке, пуномоћник би поред представке и докумената требало да достави и табелу у којој наводи тражене идентификационе податке за сваког подносиоца представке.

Додатак за већи број подносилаца

Образац пуномоћја

Како преузети образац пуномоћја

Образац пуномоћја

Образац можете исправно користити само уколико на вашем рачунару постоји програм Adobe Reader 9 или његове новије верзије, подржане искључиво од стране Windows и Mac OS X оперативних система. Молимо вас да проверите да ли имате инсталиран програм Adobe Reader на вашем рачунару (преузимање је доступно на www.adobe.com).

1. Сачувајте копију образца представке

 • Кликните десним тастером миша на линк или иконицу изнад
 • Изаберите једну од опција: “Сачувај везу као”, “Сачувај циљ као” или “Преузми повезану датотеку као...”
 • Сачувајте образац на вашем рачунару на изабраном месту

2. Попуните образац представке

 • Отворите сачувану копију обрасца представке у Adobe Reader верзији
 • Попуните образац и сачувајте га
 • Одштампајте попуњени образац представке, затим га потпишите и пошаљите Суду путем редовне поште

Када се користи образац пуномоћја

Образац пуномоћја се користи искључиво када подносилац представке није имао пуномоћника у тренутку подношења представке или уколико подносилац представке жели да промени пуномоћника наведеног у представци поднетој Суду.