This site uses cookies. Read our policy. ×

Ako predložiť sťažnosť

Formulár sťažnosti

Ako stiahnuť formulár sťažnosti

Formulár sťažnosti

Formulár bude správne fungovať iba s programom Adobe Reader 9 alebo jeho nasledujúcimi verziami a iba s operačnými systémami Windows a Mac OS X. Prosím uistite sa, či máte Adobe Reader v počítači nainštalovaný (k dispozícii na stiahnutie na adrese www.adobe.com).

1. Uložte si kópiu formulára sťažnosti

 • Kliknite pravým tlačidlom na link alebo ikonu hore
 • Vyberte jednu z možností « Télécharger le fichier lié sous... », « Enregistrer la cible du lien sous... » alebo « Enregistrer le lien sous... »
 • Uložte formulár lokálne vo vašom počítači

2. Vyplňte formulár

 • Kópiu formulára, ktorú ste si uložili, otvorte v programe Adobe Reader
 • Vyplňte formulár a uložte ho
 • Keď vyplníte formulár, vytlačte ho a pošlite ho Súdu poštou

Zaslanie sťažností

Sťažnosti musia byť Súdu zaslané poštou na túto adresu:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Upozornenie: zaslanie sťažnosti faxom už neprerušuje plynutie lehoty 6 mesiacov.

Ako vyplniť formulár sťažnosti

Neúplné podanie nebude Súdom preskúmané, je teda dôležité vyplniť všetky časti formulára sťažnosti úplne a riadne.

Poznámky k vyplneniu formulára sťažnosti

Skupinové sťažnosti

Ak sťažnosť podáva viac ako 10 sťažovateľov, ich zástupca musí, okrem formulára sťažnosti a dokumentov, predložiť tabuľku obsahujúcu identifikačné údaje každého zo sťažovateľov.

Skupinové sťažnosti a viacerí sťažovatelia

Formulár plnomocenstva

Ako stiahnuť formulár plnomocenstva

Formulár plnomocenstva

Formulár bude správne fungovať iba s programom Adobe Reader 9 alebo jeho nasledujúcimi verziami a iba s operačnými systémami Windows a Mac OS X. Prosím uistite sa, či máte Adobe Reader v počítači nainštalovaný (k dispozícii na stiahnutie na adrese www.adobe.com).

1. Uložte si kópiu formulára sťažnosti

 • Kliknite pravým tlačidlom na link alebo ikonu hore
 • Vyberte jednu z možností « Télécharger le fichier lié sous... », « Enregistrer la cible du lien sous... » alebo « Enregistrer le lien sous... »
 • Uložte formulár lokálne vo vašom počítači

2. Vyplňte formulár

 • Kópiu formulára, ktorú ste si uložili, otvorte v programe Adobe Reader
 • Vyplňte formulár a uložte ho
 • Keď vyplníte formulár, vytlačte ho a pošlite ho Súdu poštou

Kedy použiť formulár plnomocenstva

Tento formulár na udelenie plnomocenstva má byť použitý len v prípade, ak sťažovateľ nemal právneho zástupcu v čase vyplňovania formulára sťažnosti, alebo ak si sťažovateľ želá zmeniť svojho právneho zástupcu uvedeného vo formulári sťažnosti po jeho predložení Súdu.