This site uses cookies. Read our policy. ×

Sesizarea Curţii

Formular de cerere

Cum se descarcă formularul de cerere

Formular de cerere

Formularul de pe această pagină va funcționa corect doar cu programul Adobe Reader 9 sau versiunile ulterioare și numai prin intermediul sistemelor de operare Windows și Mac OS X. Asigurați-vă că Adobe Reader este instalat pe calculatorul dumneavoastră (descărcare posibilă pe www.adobe.com).

1. Salvați o copie a formularului

 • Faceţi clic dreapta pe link sau pe butonul de mai sus
 • Selectați opțiunea « Salvați ţinta ca... », « Salvați linkul ca... » sau « Descărcați fișierul asociat... »
 • Salvați formularul pe calculatorul dumneavoastră în fișierul dorit

2. Completați formularul

 • Deschideți din acest fișier copia formularului salvat în format Adobe Reader
 • Completați formularul și salvați-l
 • După ce ați completat formularul, imprimați-l, semnați-l și trimiteți-l la Curte prin poștă

Trimiterea cererilor

Cererile trebuie în mod obligatoriu trimise prin poştă la următoarea adresă

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Trimiterea unei cereri prin fax nu întrerupe termenul de 4 luni.

Cum se completează formularul de cerere

Curtea nu va examina dosarul dumneavoastră dacă acesta este incomplet, prin urmare, este important să completați cu mare atenție toate rubricile formularului de cerere.

Cum se completează formularul de cerere

Cereri grupate

Atunci când există mai mult de 10 reclamanți, reprezentantul trebuie să trimită, pe lângă formularele de cerere și documentele corespunzătoare, un tabel recapitulativ conținând numele și coordonatele fiecărui reclamant.

Cereri grupate și mai mulţi reclamanți

Formular de procură

Cum se descarcă formularul de procură

Formular de procură

Formularul de pe această pagină va funcționa corect doar cu programul Adobe Reader 9 sau versiunile ulterioare și numai prin intermediul sistemelor de operare Windows și Mac OS X. Asigurați-vă că Adobe Reader este instalat pe calculatorul dumneavoastră (descărcare posibilă pe www.adobe.com).

1. Salvați o copie a formularului

 • Faceţi clic dreapta pe link sau pe butonul de mai sus
 • Selectați opțiunea « Salvați ţinta ca... », « Salvați linkul ca... » sau « Descărcați fișierul asociat... »
 • Salvați formularul pe calculatorul dumneavoastră în fișierul dorit

2. Completați formularul

 • Deschideți din acest fișier copia formularului salvat în format Adobe Reader
 • Completați formularul și salvați-l
 • După ce ați completat formularul, imprimați-l, semnați-l și trimiteți-l la Curte prin poștă

Când se folosește formularul de procură

Acest formular de procură trebuie utilizat doar în cazul în care reclamantul nu era reprezentat la momentul completării formularului de cerere sau în cazul în care reclamantul dorește să desemneze un alt reprezentant decât cel desemnat în formularul de cerere deja transmis Curții.