This site uses cookies. Read our policy. ×

W jaki sposób prawidłowo złożyć skargę

Formularz skargi

Jak pobrać formularz skargi

Formularz skargi

Niniejszy formularz prawidłowo funkcjonuje wyłącznie w programie Adobe Reader 9 lub nowszej wersji oraz w systemie operacyjnym Windows lub Mac OS X. Proszę upewnić się, że w Państwa komputerze jest zainstalowany program Adobe Reader (do pobrania na stronie www.adobe.com)

1. Aby zapisać kopię formularza do własnego komputera, należy:

 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy powyższy link lub ikonę
 • Wybrać jedną z opcji "Zapisz element docelowy jako" lub "Zapisz łącze jako"
 • Zapisać formularz na dysku lokalnym w wybranym miejscu

2. Aby wypełnić formularz skargi, należy:

 • Otworzyć zapisaną kopię formularza w programie Adobe Reader
 • Wypełnić poszczególne pola i zapisać zmiany
 • Wydrukować wypełniony formularz, podpisać i wysłać pocztą na adres Trybunału

Wysłanie skargi

Skargę do Trybunału należy wysłać pocztą na następujący adres:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Uwaga! wysłanie skargi faksem nie powoduje przerwania biegu terminu 4 miesięcy.

Jak wypełnić formularz skargi

Trybunał nie przystąpi do rozpatrzenia niekompletnej skargi; dlatego należy bardzo starannie wypełnić wszystkie pola formularza skargi.

Jak wypełnić formularz skargi?

Informacja dodatkowa dla osób składających skargę przeciwko Polsce

Skargi grupowe

Gdy liczba skarżących przekracza 10 osób, pełnomocnik, oprócz formularzy skargi oraz kopii dokumentów, musi załączyć tabelkę zawierającą dane osobowe i teleadresowe wszystkich skarżących.

Załącznik do skarg zbiorowych

Authority form

Formularz pełnomocnictwa

Formularz pełnomocnictwa

Niniejszy formularz prawidłowo funkcjonuje wyłącznie w programie Adobe Reader 9 lub nowszej wersji oraz w systemie operacyjnym Windows lub Mac OS X. Proszę upewnić się, że w Państwa komputerze jest zainstalowany program Adobe Reader (do pobrania na stronie www.adobe.com)

1. Aby zapisać kopię formularza do własnego komputera, należy:

 • Kliknąć prawym przyciskiem myszy powyższy link lub ikonę
 • Wybrać jedną z opcji "Zapisz element docelowy jako" lub "Zapisz łącze jako"
 • Zapisać formularz na dysku lokalnym w wybranym miejscu

2. Aby wypełnić formularz skargi, należy:

 • Otworzyć zapisaną kopię formularza w programie Adobe Reader
 • Wypełnić poszczególne pola i zapisać zmiany
 • Wydrukować wypełniony formularz, podpisać i wysłać pocztą na adres Trybunału

Kiedy należy używać formularza pełnomocnictwa

Niniejszy formularz pełnomocnictwa powinien być używany tylko w przypadku, gdy skarżący nie był reprezentowany przez pełnomocnika w dacie wypełniania formularza skargi lub jeśli skarżący zmienia pełnomocnika, który uprzednio był wskazany w formularzu skargi złożonym do Trybunału.