This site uses cookies. Read our policy. ×

Kuidas esitada avaldust

Avalduse vorm

Kuidas laadida alla avalduse vorm

Avalduse vorm

Vorm töötab korralikult ainult Adobe Reader 9 või hilisema versiooni olemasolul ning üksnes Windowsi või Mac OS X operatsioonisüsteemidega. Hoolitsege selle eest, et Teie arvutisse on laaditud Adobe Reader (saadaval www.adobe.com).

1. Salvestage vormi koopia

 • Tehke paremklõps lingile või ülemisele ikoonile
 • Valige „Salvesta dokument“ või „Salvesta link“
 • Salvestage vorm oma arvutis valitud kohas

2. Täitke vorm

 • Kasutades Adobe Readerit avage oma valitud kohast salvestatud vormi koopia
 • Täitke vorm ning salvestage see
 • Kui Te olete vormi täitmise lõpetanud, printige see välja, allkirjastage ning saatke kohtule

Avalduse saatmine

Avaldused tuleb saata kohtusse järgneval aadressil posti teel:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Pange tähele, et avalduse faksiga saatmine ei peata enam avalduse esitamiseks antud neli kuud tähtaja kulgemist.

Kuidas täita avalduse vormi

Kui Teie avaldus on puudustega, ei vaata Kohus seda läbi. Seetõttu on väga oluline, et Te täidate avalduse vormi kõik osad väga hoolikalt.

Juhised avalduse vormi täitmiseks

Grupeeritud avaldused

Juhul, kui on rohkem kui 10 kaebajat, peab esindaja lisaks avalduse vormile ning dokumentidele lisama tabeli kaebajate kohta, kus on välja toodud kõik identifitseerimiseks vajalikud detailid.

Lisa kaebajate paljususe korral

Volikiri

Kuidas laadida alla volikiri

Volikiri

Vorm töötab korralikult ainult Adobe Reader 9 või hilisema versiooni olemasolul ning üksnes Windowsi või Mac OS X operatsioonisüsteemidega. Hoolitsege selle eest, et teie arvutisse on laaditud Adobe Reader (saadaval www.adobe.com).

1. Salvestage vormi koopia

 • Tehke paremklõps lingile või ülemisele ikoonile
 • Valige „Salvesta dokument“ või „Salvesta link“
 • Salvestage vorm oma arvutis valitud kohas

2. Täitke vorm

 • Kasutades Adobe Readerit avage oma valitud kohast salvestatud vormi koopia
 • Täitke vorm ning salvestage see
 • Kui Te olete vormi täitmise lõpetanud, printige see välja, allkirjastage ning saatke kohtule

Millal kasutada volikirja

Käesolevat volikirja tuleb kasutada ainult sel juhul, kui kaebajal ei olnud esindajat avalduse vormi täitmisel või kui kaebaja soovib kohtule esitatud avalduse vormis märgitud esindajat vahetada.