Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Jak podat stížnost

Formulář na stížnost

Jak stáhnout formulář na stížnost

Formulář na stížnost

Formulář na stížnost bude správně fungovat pouze v aplikaci Adobe Reader 9 nebo jejích novějších verzích a pouze v operačních systémech Windows a Mac OS X. Nejprve si proto ověřte, zda máte Adobe Reader nainstalován na Vašem počítači (k dispozici ke stažení na adrese www.adobe.com).

1. Uložte si kopii formuláře na stížnost

 • Klikněte pravým tlačítkem na odkaz nebo výše uvedenou ikonu
 • Vyberte jednu z možností "Uložit cíl jako" anebo "Uložit odkaz jako"
 • Uložte formulář lokálně ve Vašem počítači

2. Vyplňte formulář

 • Kopii formuláře, kterou jste si uložili, otevřete v programu Adobe Reader
 • Vyplňte formulář a uložte ho
 • Po vyplnění formulář vytiskněte a zašlete Soudu poštou

Zaslání stížností

Stížnosti k Soudu se zasílají výhradně poštou na následující adresu

Madame la Greffière
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Pozor, zaslání stížnosti faxem nepřerušuje běh 4-měsíční lhůty k podání stížnosti.

Jak vyplnit formulář na stížnost

Neúplné podání nebude Soudem projednáno, je proto nezbytné vyplnit úplně a řádně všechny části formuláře na stížnost.

Pokyny pro vyplnění formuláře na stížnost

Hromadné stížnosti

Podává-li stížnost více než 10 stěžovatelů, jejich zástupce musí kromě formuláře/ů na stížnost a kopií dokumentů předložit tabulku obsahující osobní a kontaktní údaje všech stěžovatelů.

Příloha ke stížnosti s mnoha stěžovateli

Formulář plné moci

Jak stáhnout formulář plné moci

Formulář plné moci

Formulář plné moci bude správně fungovat pouze v aplikaci Adobe Reader 9 nebo jejích novějších verzích a pouze v operačních systémech Windows a Mac OS X. Nejprve si proto ověřte, zda máte Adobe Reader nainstalován na Vašem počítači (k dispozici ke stažení na adrese www.adobe.com).

1. Uložte si kopii formuláře plné moci

 • Klikněte pravým tlačítkem na odkaz nebo výše uvedenou ikonu
 • Vyberte jednu z možností "Uložit cíl jako" anebo "Uložit odkaz jako"
 • Uložte formulář lokálně ve Vašem počítači

2. Vyplňte formulář

 • Kopii formuláře, kterou jste si uložili, otevřete v programu Adobe Reader
 • Vyplňte formulář a uložte ho
 • Po vyplnění formulář vytiskněte a zašlete Soudu poštou

Kdy použít formuláře plné moci

Tento formulář plné moci má být použit pouze v případě, že v době vyplňování formuláře na stížnost nebyl stěžovatel zastoupen, anebo pokud si chce zvolit jiného právního zástupce než toho, který byl uveden v již předloženém formuláři na stížnost.