Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Как да подадем редовна жалба до Съда

Формуляр на жалба

Как да изтеглите формуляра от интернет сайта на Съда

Формуляр на жалба

Формулярът ще функционира правилно единствено с Adobe Reader 9 или негова по-нова версия, и само с операционните системи Windows и Mac OS X. Непременно трябва да имате инсталиран Adobe Reader на Вашия компютър (можете да го изтеглите от www.adobe.com).

1. Запаметяване на копие на формуляра

 • С десен бутон на мишката натиснете върху препратката или иконата по-горе
 • Изберете една от опциите “Запиши целевия файл като” или “Запиши връзката като”
 • Запазете формуляра на избраното от Вас място в паметта на компютъра Ви

2. Попълване на формуляра

 • Отворете запаметеното копие на формуляра с Adobe Reader
 • Попълнете формуляра и го запазете в паметта на компютъра
 • След като попълните формуляра, трябва да го разпечатате, да го подпишете и да го изпратите до Съда по пощата

Изпращане на жалбите

Жалбите трябва задължително да бъдат изпратени по пощата на следния адрес:

Madame la Greffière
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
67075 Strasbourg cedex
FRANCE

Моля обърнете внимание, че изпращането на жалба по факс вече не прекъсва шестмесечния срок.

Как да попълните формуляра

Ако Вашата жалба е непълна, тя няма да бъде разгледана от Съда. Следователно, трябва да бъдете изключително внимателни и да попълните всички раздели на формуляра.

Обяснителна бележка за попълване на формуляра на жалба

Групови жалби

Ако жалбоподателите са повече от 10, представителят трябва да представи освен формулярите на жалбите и документите, и таблица, посочваща необходимите индивидуализиращи белези за всеки жалбоподател.

Групови жалби и множество жалбоподатели

Формуляр на пълномощно

Как да изтеглите формуляра на пълномощно от интернет сайта на Съда

Формуляр на пълномощно

Формулярът ще функционира правилно единствено с Adobe Reader 9 или негова по-нова версия, и само с операционните системи Windows и Mac OS X. Непременно трябва да имате инсталиран Adobe Reader на Вашия компютър (можете да го изтеглите от www.adobe.com).

1. Запаметяване на копие на формуляра

 • С десен бутон на мишката натиснете върху препратката или иконата по-горе
 • Изберете една от опциите “Запиши целевия файл като” или “Запиши връзката като”
 • Запазете формуляра на избраното от Вас място в паметта на компютъра Ви

2. Попълване на формуляра

 • Отворете запаметеното копие на формуляра с Adobe Reader
 • Попълнете формуляра и го запазете в паметта на компютъра
 • След като попълните формуляра, трябва да го разпечатате, да го подпишете и да го изпратите до Съда по пощата

Кога се използва този формуляр на пълномощно

Настоящият формуляр на пълномощно трябва да бъде използван единствено, в случай че към момента на попълване на формуляра на жалба жалбоподателят все още не e имал представител или в случай че жалбоподателят впоследствие желае да посочи друг представител, различен от вече посочения във формуляра на жалба.