Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Informations en finnois

COVID-19

Ranskan viranomaiset ovat asettaneet uusia Covid-19-pandemiarajoituksia. Ihmisoikeustuomioistuin jatkaa toimintaansa normaalisti tavanmukaisia sääntöjä noudattaen sekä huolehtien siitä, että kaikki isäntävaltion vaatimat terveyteen liittyvät toimenpiteet, kuten etätyö ja sähköinen viestintä, asetetaan etusijalle. Toisin kuin aikaisempien ulkonaliikkumiskieltojen aikana, tuomioistuimen menettelyyn tai määräaikoihin ei ole tehty muutoksia.

Miten pätevä valitus tehdään?

Mikäli päätätte tehdä valituksen tuomioistuimelle, Teidän tulee huolehtia siitä, että valitus täyttää sääntö 47:ssä mainitut tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevat vaatimukset.

Ellette toimita säännön 47 1 ja 2 kohdan mukaisia tietoja ja asiakirjoja, valituksenne voidaan jättää käsittelemättä. Siitä johtuen on ehdottoman tärkeää, että valituslomakkeen kaikki sarakkeet on täytetty.

Sääntö 47 Oikeusprosessin käynnistäminen (ranskankielinen versio)

Tuomioistuin voi alkaa käsitellä vain asioita, joiden osalta täydellinen asiakirja-aineisto on toimitettu. Tämä ei vielä tarkoita sitä, että asia päätettäisiin ottaa tutkittavaksi.

 

Tietosuoja (vain ranskaksi)

rror, An error occurred during a call to extension function 'GetImageProperty'. See InnerException for a complete description of the error.

Menettelyn eri vaiheet tuomioistuimessa

Tietoa ja oppaita henkilöille, joiden valitus on otettu tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tietoa

Valituksen käsittelyvaihe

SOP-hakukoneella (state of proceedings/käsittelyvaihe) on mahdollista saada selville, missä käsittelyvaiheessa valitus on.

Etsi valitus

Hyödyllisiä julkaisuja

rror, An error occurred during a call to extension function 'GetImageProperty'. See InnerException for a complete description of the error.rror, An error occurred during a call to extension function 'GetImageProperty'. See InnerException for a complete description of the error.
rror, An error occurred during a call to extension function 'GetImageProperty'. See InnerException for a complete description of the error.

Tutkittavaksi ottamista koskeva opas

Opas tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä on tarkoitettu pääasiassa lakimiehille, jotka aikovat jättää valituksen tuomioistuimelle. Siinä kerrotaan, mitkä tutkittavaksi ottamista koskevat edellytykset valituksen tulee täyttää.

Tutkittavaksi ottamista koskeva opas

rror, An error occurred during a call to extension function 'GetImageProperty'. See InnerException for a complete description of the error.
rror, An error occurred during a call to extension function 'GetImageProperty'. See InnerException for a complete description of the error.rror, An error occurred during a call to extension function 'GetImageProperty'. See InnerException for a complete description of the error.rror, An error occurred during a call to extension function 'GetImageProperty'. See InnerException for a complete description of the error.

Väliaikaismääräykset

Mitä ovat väliaikaismääräykset?

Kun tuomioistuin on vastaanottanut valituksen, se voi määrätä valtion ryhtymään joihinkin väliaikaistoimiin siksi aikaa, kun asiaa käsitellään tuomioistuimessa. Useimmissa tapauksissa se pyytää valtiota luopumaan tekemästä jotakin, kuten palauttamasta henkilöä alkuperämaahansa siinä tapauksessa, että häntä väitetään siellä uhkaavan kuolema tai kidutus.

Väliaikaismääräyksiä koskevat pyynnöt

Yleiskuvaus (ranskankielinen versio)

Käytännön tietoa

Ihmisoikeustuomioistuin voi antaa myöntävän päätöksen väliaikaismääräyspyyntöihin ainoastaan sellaisissa tarkkaan määritellyissä tilanteissa, joissa on olemassa vakava riski ihmisoikeussopimuksen loukkauksesta. Suurin osa väliaikaismääräyspyynnöistä on epäasiallisia, minkä vuoksi ne hylätään.