This site uses cookies. Read our policy. ×

Information in Finnish

Miten pätevä valitus tehdään?

Mikäli päätätte tehdä valituksen tuomioistuimelle, Teidän tulee huolehtia siitä, että valitus täyttää sääntö 47:ssä mainitut tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskevat vaatimukset.

Ellette toimita säännön 47 1 ja 2 kohdan mukaisia tietoja ja asiakirjoja, valituksenne voidaan jättää käsittelemättä. Siitä johtuen on ehdottoman tärkeää, että valituslomakkeen kaikki sarakkeet on täytetty.

Sääntö 47 Oikeusprosessin käynnistäminen (englanninkielinen versio)

Tuomioistuin voi alkaa käsitellä vain asioita, joiden osalta täydellinen asiakirja-aineisto on toimitettu. Tämä ei vielä tarkoita sitä, että asia päätettäisiin ottaa tutkittavaksi.

 

Tietosuoja (vain englanniksi)

Valituksen jättäminen

Valituslomake

Valituslomake tulee ladata internetistä, täyttää ja lähettää postitse tuomioistuimelle yhdessä kaikkien tarvittavien asiakirjojen kanssa. Mitään muuta lomaketta ei hyväksytä.

Lisätietoa valituslomakkeen virheettömästä täyttämisestä on saatavilla alla olevista oppaista.

Valituslomake

Menettelyn eri vaiheet tuomioistuimessa

Tietoa ja oppaita henkilöille, joiden valitus on otettu tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Tietoa

Valituksen käsittelyvaihe

SOP-hakukoneella (state of proceedings/käsittelyvaihe) on mahdollista saada selville, missä käsittelyvaiheessa valitus on.

Etsi valitus

Hyödyllisiä julkaisuja

Virallisia tekstejä

Kysymyksiä ja Vastauksia

Esite “Kysymyksiä ja vastauksia” antaa tietoa valituksen tekemistä suunnittelevalle.

Kysymyksiä ja Vastauksia

Valituksenne EIT:lle

Tämän tuomioistuimen eri käsittelyvaiheita valottavan esitteen tarkoituksena on vastata yleisimpiin valittajien esittämiin kysymyksiin, koskien käsittelyä etenkin sen jälkeen, kun valitus on postitettu tuomioistuimelle.

Valituksenne EIT:lle – tietoa valituksen tekemisestä ja sen etenemisestä tuomioistuimessa (englanninkielinen versio)

Tutkittavaksi ottamista koskeva opas

Opas tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä on tarkoitettu pääasiassa lakimiehille, jotka aikovat jättää valituksen tuomioistuimelle. Siinä kerrotaan, mitkä tutkittavaksi ottamista koskevat edellytykset valituksen tulee täyttää.

 

Tutkittavaksi ottamista koskeva opas

Kaavio valituksen etenemisestä

Tämä kaavio kuvaa valituksen etenemisen eri oikeudellisissa kokoonpanoissa.

Yksinkertaistettu kaavio valituksen etenemisestä eri oikeudellisissa kokoonpanoissa

Video valituksen jättämisestä

Tässä opetusvideossa näytetään, miten valituslomake tulee täyttää, jotta tuomioistuin alkaa tutkia asiaa. Vaikka tämä video opastaa Teitä valituksen tekemisen pääkohdista, huomioikaa kuitenkin, että joitakin tietoja tullaan päivittämään uusimpien sääntöjen mukaisesti.

Video “Oikeaoppisen valituksen tekeminen” (englanninkielinen versio)

Valituslomakkeen täyttöohjeet

Video tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä

Admissibility - FIN

Tämä video antaa tietoa tärkeimmistä valituksen tekemiselle asetetuista edellytyksistä.

Video tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä

Video Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta

Laajalle yleisölle tarkoitettu videofilmi kertoo tuomioistuimen toimintatavoista ja sen kohtaamista haasteista, sekä valottaa tuomioistuimen toimintaa antamalla esimerkkejä sen oikeuskäytännöstä.

 

 

Video

Väliaikaismääräykset

Mitä ovat väliaikaismääräykset?

Kun tuomioistuin on vastaanottanut valituksen, se voi määrätä valtion ryhtymään joihinkin väliaikaistoimiin siksi aikaa, kun asiaa käsitellään tuomioistuimessa. Useimmissa tapauksissa se pyytää valtiota luopumaan tekemästä jotakin, kuten palauttamasta henkilöä alkuperämaahansa siinä tapauksessa, että häntä väitetään siellä uhkaavan kuolema tai kidutus.

Väliaikaismääräyksiä koskevat pyynnöt

Yleiskuvaus (englanninkielinen versio)

Käytännön tietoa

Ihmisoikeustuomioistuin voi antaa myöntävän päätöksen väliaikaismääräyspyyntöihin ainoastaan sellaisissa tarkkaan määritellyissä tilanteissa, joissa on olemassa vakava riski ihmisoikeussopimuksen loukkauksesta. Suurin osa väliaikaismääräyspyynnöistä on epäasiallisia, minkä vuoksi ne hylätään.