This site uses cookies. Read our policy. ×

Informatie voor verzoekers

Procedure voor het EHRM

Verzoekschriften worden, afhankelijk van de zaak, toebedeeld aan één van de rechterlijke formaties van het Hof, namelijk:

  • een alleenzittende rechter
  • een comité
  • of een kamer

Behandeling van zaken voor het Hof

Mijn verzoekschrift aan het Hof

Procedure na communicatie

Communicatie is de kennisgeving van het verzoekschrift aan de aangeklaagde regering.

Procedure na de communicatie van een verzoekschrift

Procedurele stand van zaken

De Procedurele Stand van Zaken-zoekmachine geeft een ieder de mogelijkheid om na te kijken in welk stadium van de procedure een zaak zich bevindt.

Zoek een zaak

eComms - Communicatie met het Hof

eComms is een instrument dat vertegenwoordigers van verzoekers in staat stelt om op elektronische wijze met het Hof te communiceren. Deze faciliteit om stukken elektronisch te versturen en te ontvangen kan alleen op initiatief van het Hof in werking worden gesteld in het procedurele stadium van communicatie, d.w.z. wanneer het verzoekschrift ter kennis van de verwerende regering is gebracht en wanneer schriftelijke opmerkingen zijn verzocht.

eComms
Video