This site uses cookies. Read our policy. ×

Information in Dutch

Hoe een geldig verzoekschrift in te dienen

Indien u besluit een verzoekschrift bij het Hof in te dienen, is het van belang dat u nagaat of uw verzoekschrift voldoet aan de eisen gesteld in artikel 47 van het Huishoudelijk Reglement, waarin staat omschreven welke informatie en documenten dienen te worden overgelegd.

Indien enige van de door artikel 47 §§ 1 en 2 vereiste informatie of documenten ontbreekt, zullen uw klachten niet door het Hof in behandeling worden genomen. Het is een absoluut vereiste dat alle velden van het verzoekschrift zijn ingevuld.

Artikel 47 Instellen van de procedure (Engelse versie)

Een geldig verzoekschrift zal worden behandeld door het Hof. Dit betekent echter niet dat het verzoekschrift ontvankelijk zal worden verklaard.

 

Gegevensbescherming (alleen in het Engels)

Een verzoekschrift indienen bij het Hof

U dient dit verzoekschriftformulier te downloaden, in te vullen, uit te printen en per post naar het Hof te sturen, samen met alle vereiste documenten. U mag geen ander formulier gebruiken. U dient de hieronder aangegeven andere documenten te raadplegen als hulp bij het invullen van het verzoekschriftformulier.

Verzoekschriftformulier

Procedure voor het EHRM

Informatie en documenten voor personen die een verzoekschrift bij het Hof aanhangig hebben

Informatie

Procedurele stand van zaken

De Procedurele Stand van Zaken-zoekmachine geeft een ieder de mogelijkheid om na te kijken in welk stadium van de procedure een zaak zich bevindt.

Zoek een zaak

Handige documenten

Vragen en Antwoorden

De Vragen en Antwoorden zijn van belang voor toekomstige verzoekers.

 

 

Vragen en Antwoorden

Uw verzoekschrift bij het EHRM

Your application to the ECHR

Deze brochure, die de verschillende fases van de procedure beschrijft van de behandeling van een verzoekschrift door het Hof, is bedoeld om de belangrijkste vragen te beantwoorden die verzoekers zich mogelijk kunnen stellen, in het bijzonder nadat hun verzoekschrift naar het Hof is verstuurd.

Uw verzoekschrift bij het Hof – Hoe u uw verzoekschrift indient en hoe het wordt behandeld

Praktische Gids over ontvankelijkheid

De Praktische Gids over de ontvankelijkheidscriteria is voornamelijk bedoeld voor juristen die een zaak voor het Hof wensen te brengen. Het beschrijft de ontvankelijkheidsvoorwaarden waaraan een verzoekschrift dient te voldoen.

 

Praktische Gids over ontvankelijkheid

Stroomschema

Dit stroomschema demonstreert de weg van een zaak vanuit juridisch oogpunt.

Vereenvoudigd stroomschema van de behandeling van een verzoekschrift door het Hof

Video over het indienen van een verzoekschrift

Deze videoclip bevat een handleiding die aangeeft op welke wijze een verzoekschriftformulier dient te worden ingevuld zodat het door het Hof kan worden behandeld. Let op: alhoewel deze videoclip op een correcte wijze de belangrijkste punten weergeeft voor het indienen van een verzoekschrift, dient sommige informatie nog geactualiseerd te worden in overeenstemming met de meest recente referentiedocumenten.

Videoclip: “Hoe een geldig verzoekschrift in te dienen?” (Engelse versie)

Toelichting bij het invullen van het verzoekschriftformulier

Video over de ontvankelijkheidscriteria

Admissibility - NLD

Deze videoclip behandelt de belangrijkste ontvankelijkheids- voorwaarden waaraan een verzoekschrift dient te voldoen.

Video over de ontvankelijkheidscriteria

Film over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Gericht op een wijd publiek, legt deze film uit hoe het Hof werkt, beschrijft het de uitdagingen waar het voor staat en toont het de reikwijdte van zijn activiteiten met voorbeelden van jurisprudentie.

 

 

Film

Voorlopige maatregelen

Wat zijn voorlopige maatregelen ?

Als het Hof een verzoekschrift ontvangt, kan het besluiten dat een Staat voorlopig, in afwachting van de uitspraak, bepaalde maatregelen dient te nemen. Meestal zal het Hof een staat vragen iets na te laten, en in het algemeen gaat het daarbij om het niet uitzetten van iemand naar het land van herkomst, waar hij of zij, naar eigen zeggen, wordt bedreigd met de dood of met foltering.

Verzoeken tot het treffen van voorlopige maatregelen (Aanwijzing voor de praktijk)

Algemene presentatie 

Praktische informative

Voorlopige maatregelen worden enkel door het Hof toegekend in duidelijk gedefinieerde situaties, namelijk indien er sprake is van een risico dat een ernstige schending van het Verdrag zich zou kunnen voordoen. Een groot aantal van de verzoeken om voorlopige maatregelen is ongeschikt en wordt daarom afgewezen.