This site uses cookies. Read our policy. ×

Information til klagere

Proceduren ved Domstolen

Afhængig af sagens art, bliver den afgjort af Domstolen med en juridisk sammensætning, enten som:

  • Enkeltdommer
  • Komité eller
  • Kammer

Sagsbehandlingen ved Domstolen

Min klage til domstolen (Engelsk version)

Processtatus

Søgemaskinen SOP - Processtatus - giver nogen mulighed for at finde ud af, hvilket stadium der er nået i sagen vedrørende en ansøgning.

Søg efter en sag

Proceduren efter ”communication”

”Communication” betyder at Domstolen har givet Staten underretning om klagen.

Proceduren kan blive inddelt i to perioder. I den første, forligs-perioden, bliver parterne inviteret til at undersøge muligheden for at sagen kan forliges. Hvis de ikke kan opnå forlig, overgår sagen til konflikt-perioden, hvor parterne udveksler bemærkninger.

Proceduren efter ”communication” - forligs-perioden

Proceduren efter ”communication” – konflikt-perioden

Hvis en opdeling af proceduren er uhensigtsmæssig, kan spørgsmålet om et eventuelt frivilligt forlig og udveksling af bemærkninger behandles samtidigt under et enkelt forløb.

Proceduren efter ”communication” af en sag – et enkelt forløb

Video om forligs-proceduren

 

Video om forligs-proceduren

(kun på engelsk)

eComms - Korrespondance med Domstolen

eComms er et værktøj, som kan benyttes af repræsentanter for klagere til at korrespondere elektronisk med Domstolen. Denne metode til elektronist at sende og modtage dokumenter på, er oprettet af Domstolen, men kan kun benyttes hvis og når sagen når det stadium i processen, som kaldes “kommunikation”, hvilket vil sige, at Domstolen har besluttet at underrette Staten om sagen.

eComms
Video