This site uses cookies. Read our policy. ×

Information in Danish

Hvordan man indbringer en gyldig klage

Hvis du beslutter dig for at klage til Domstolen, bedes du venligst sikre dig at din klage opfylder formkravene i Regel 47 i Domstolens Procesreglement, som beskriver hvilken information og hvilke dokumenter skal indgives.

Hvis du ikke indgiver den information og indsender de dokumenter som kræves, jf. Regel 47 §§ 1 og 2, vil bevirke at klage punkterne ikke bliver behandlet af Domstolen. Det er absolut påkrævet, at du udfylder alle felter i klageformularen.

Regel 47

Sagsbehandlingen (Engelsk version)

En gyldig klage vil blive behandlet af Domstolen; men det betyder ikke nødvendigvis, at klagen vil blive antaget til realitetsbehandling (erklæret “admissible”).

 

Databeskyttelse (kun på engelsk)

Klag til Domstolen

Klageformularen skal downloades, udfyldes, printes ud, underskrives og sendes med almindelig post til Domstolen, og vedlægges de nødvendige dokumenter. Ingen anden formular må benyttes.

Du bør søge vejledning i at udfylde formularen korrekt ved at læse de nedenfor nævnte dokumenter. Klageformular

Proceduren ved EMRD

Information og dokumenter til personer som har en klage verserende ved Domstolen.

Information

Processtatus

Søgemaskinen SOP - Processtatus - giver nogen mulighed for at finde ud af, hvilket stadium der er nået i sagen vedrørende en ansøgning.

Søg efter en sag

Nyttige dokumenter

Spørgsmål og Svar

Brochuren Spørgsmål og Svar giver information til fremtidige klagere.

 

 

Spørgsmål og Svar

Din klage til den EMRD

Denne brochure beskriver de forskellige stadier af proceduren ved Domstolen og er ment til at besvare de spørgsmål, som oftest stilles af klagere, specielt efter at de har sendt deres klage til domstolen.

Din klage til den EMRD – Hvordan du klager og hvordan din klage bliver behandlet (Engelsk version)

“Admissibility Guide” (vejledning om antagelses-kravene)

Vejledningen om antagelses-kravene henvender sig navnlig til advokater, som ønsker at indbringe en klage for Domstolen. Den beskriver, hvilke antagelses-krav en klage skal opfylde.

“Admissibility Guide” (vejledning om antagelses-kravene)

Skema for et klageforløb ved Domstolen

Dette skema giver en forenklet oversigt over et klageforløb ved Domstolen. afhængigt af den juridisk sammensætning.

Forenklet skema for et klageforløb ved Domstolen

Video om, hvordan man indbringer en klage

Denne video giver vejledning i, hvordan klageformularen skal udfyldes for at blive behandlet af Domstolen. Bemærk venligst, at selvom denne video korrekt giver den væsentligste information, når man anlægger en klage, bør noget af informationen opdateres som følge af den seneste vejledning.

Video “Hvordan man indbringer en gyldig klage” (Engelsk version)

Hvordan udfyldes klageformularen

Video om antagelses-kravene

Denne video forklarer de væsenligste betingelser for at klage til Domstolen.

Video om antagelses-kravene (Engelsk version)

Andre sprog

Film om Menneskerettighedsdomstolen

Film Court 2016

Tilegnet et bredt publikum, forklarer filmen hvordan Domstolen fungerer, beskriver dens udfordringer, og viser omfanget af dens aktiviteter ved hjælp af nogle konkrete eksempler.

 

 

Film

Foreløbige retsmidler

Hvad er foreløbige retsmidler?

Når Domstolen får en klage, kan den beslutte at en stat skal træffe visse forholdsregler, mens klagen undersøges. Sædvanligvis beslutter den, at en stat skal undlade at gøre noget, for eksempel undlade at tilbagesende en person til hans eller hendes hjemland, hvor vedkommende efter eget udsagn risikerer dødsfare eller tortur.

Begæringer om foreløbige retsmidler

Generel præsentation

Praktiske oplysninger

Foreløbige retsmidler bliver kun iværksat af Domstolen når klart definerede betingelser er opfyldt, nemlig hvor der er risiko for alvorlige overtrædelser af Konventionen. Rigtig mange anmodninger om foreløbige retsmidler opfylder ikke betingelserne og bliver derfor afvist.