This site uses cookies. Read our policy. ×

Informace pro stěžovatele

Řízení před ESLP

Podle typu případů bývají stížnosti přiděleny jedné ze soudních formací, a tou může být:

  • samosoudce
  • výbor
  • nebo senát

Zpracování stížností před ESLP

Má stížnost u ESLP

Stav řízení

Vyhledávač SOP (state of proceedings - stav řízení) umožňuje zjistit, v jakém stavu řízení se daná stížnost nachází.

Vyhledat stížnost

Užitečné odkazy

Řízení po komunikaci stížnosti

Komunikace stížnosti znamená, že je dána na vědomí vládě země, proti níž stížnost směřuje.

Řízení může probíhat ve dvou samostatných, na sebe navazujících fázích. Během první, která směřuje k uzavření smíru, jsou strany vyzvány, aby ve lhůtě 12 týdnů posoudily možnosti smírného urovnání stížnosti. Pokud se strany nedohodnou, nastane fáze kontradiktorní, během níž si strany vymění svá stanoviska.

Řízení po komunikaci stížnosti - fáze směřující k uzavření smíru 

Řízení po komunikaci stížnosti - kontradiktorní fáze

Řízení může probíhat i v jedné společné fázi, není-li vhodné jej rozdělit. V tomto případě ke zvažování možného smírného urovnání a výměně stanovisek dojde zároveň

Řízení po komunikaci stížnosti

Video o fázi směřující k uzavření smíru

eComms - Komunikace se Soudem

eComms je nástroj umožňující stěžovatelům, kteří jsou v řízení před Soudem zastoupeni, komunikovat se Soudem elektronickou formou. Tato služba elektronického zasílání a přijímání dokumentů může být poskytnuta z podnětu Soudu v pokročilejším stadiu řízení o stížnosti, při její tzv. komunikaci, tedy jakmile je o stížnosti vyrozuměna příslušná vláda.

eComms
Video