Ce site utilise des cookies. En savoir plus. ×

Informacions pels demandants

Procediment davant del TEDH

Depenent dels casos, les demandes s’atribueixen a una de les formacions judicials del Tribunal, que són :

  • un jutge únic
  • un Comitè
  • o una Sala

Tramitació de les demandes davant del TEDH

La meva demanda al TEDH

Estat del procediment

El buscador SOP (estat del procediment) permet a qualsevol persona saber en quin estadi del procediment es troba una demanda.

Buscar una demanda

Procediment posterior a la comunicació

La comunicació és la notificació de la demanda al Govern demandat.

A partir d’aquest moment el procediment es pot dividir en dos fases consecutives. Durant la fase no contenciosa, es convida les parts a considerar les possibilitats d’un arranjament amistós, en un termini de 12 setmanes. Si no arriben a un acord, s’inicia la fase contenciosa del procediment, en la qual les parts intercanvien les seves observacions.

Procediment posterior a la comunicació d’una demanda – fase no contenciosa

Procediment posterior a la comunicació d’una demanda – fase contenciosa

El procediment també pot tenir lloc en una única fase, en cas que no sigui adient fragmentar-lo. En aquest supòsit, la qüestió d’un possible arranjament amistós i l’intercanvi d’observacions s’efectuen simultàniament.

Procediment posterior a la comunicació d’una demanda – fase única

Vídeo sobre el procediment no contenciós

eComms - Comunicació amb el Tribunal

eComms és una eina que permet als representants dels demandants comunicar-se amb el Tribunal de manera electrònica. Aquesta forma d’enviar i rebre els documents per via electrònica es pot dur a terme per iniciativa del Tribunal, únicament durant la fase processal de la comunicació, és a dir, quan s’ha notificat la demanda a l’Estat demandat.

eComms
Vídeo