This site uses cookies. Read our policy. ×

Информация за жалбоподателите

Производството пред ЕСПЧ

Според характера на делото, жалбите се разпределят на състав на Съда, както следва:

  • едноличен състав
  • комитет от трима съдии
  • или камара

Разглеждане на жалбите

Моята жалба пред Съда

Производство след комуникация

Комуникацията е уведомяване на правителството-ответник за дадена жалба

Производство след комуникация на жалбата

Справки по движението на жалбите

Формулярът за справки по движението на жалбите дава възможност да се провери на какъв стадий от производството се намира дадена жалба.

Търсене

eComms - Обмен на информация със Съда

eComms е средство, което дава възможност на представителите на жалбоподателите да обменят информация със Съда по електронен път. Този метод на електронен обмен на документи може да бъде приложен по инициатива на Съда единствено в стадия на производството, когато правителството-ответник е уведомено за жалбата и е поканено да представи писмено становище.

eComms
Видео клип