This site uses cookies. Read our policy. ×

Տեղեկատվություն դիմումատուներին

Գործընթացը ՄԻԵԴ-ում

Գործի բնույթից ելնելով՝ դիմումները քննվում են համապատասխան դատական միավորի կողմից, մասնավորապես՝

  • միանձնյա դատավորի
  • հանձնաժողովի կամ
  • պալատի կողմից

Գործի վարույթը դատարանում

Իմ գանգատը ՄԻԵԴ-ում

Գործի վարույթը կոմունիկացիայից հետո

Պատասխանող պետությանը դիմումի մասին տեղեկացնելը անվանվում է կոմունիկացիա:

Գործի վարույթը դիմումի կոմունիկացիայից հետո

eComms - Դատարանի հետ հաղորդակցությունը

eComms-ը համակարգ է, որը դիմողների ներկայացուցիչներին հնարավորություն է ընձեռնում Դատարանի հետ նամակագրություն վարել էլեկտրոնային կապի միջոցով: Էլեկտրոնային ձևով փաստաթղթեր ուղարկելու և ստանալու այս համակարգը Դատարանի կողմից կարող է ակտիվացվել միայն գործի վարույթի այն փուլում, երբ դիմումի մասին ծանուցվում է պատասխանող Կառավարությանը և գրավոր առարկություններ են պահանջվում կողմերից:

eComms
Տեսանյութ