Information in Ukrainian

Human Rights Building

Статтю 47 Регламенту Суду було змінено 1 січня 2016

Змінена редакція статті 47 Регламенту Суду, в якій викладено умови, яких слід дотримуватися при зверненні до Суду та при поданні повної і дійсної заяви, набула чинності 1 січня 2016. Зміни є незначними і вони детально описані в прес-релізі, що опубліковано Судом 1 грудня 2015.

Із внесенням цих змін, всі відповідні документи, включаючи формуляр заяви та «Нотатку для заповнення формуляру заяви» було оновлено. Заявники та їхні представники повинні використовувати поточну версію формуляра заяви. Старі формуляри заяви, що використовувались з 1 січня 2014, надіслані до Суду до 1 січня 2016, ще прийматимуться, за умови дотримання інших вимог статті 47.

Press release (01/12/2015)

Як оформити заяву належним чином

Якщо Ви вирішили подати заяву до Суду, будь ласка, переконайтеся, що вона відповідає вимогам статті 47 Регламенту Суду, що визначає інформацію та документи, які слід надати.

Ненадання будь-якої інформації чи документів, що вимагаються за статтею 47 §§ 1 та 2, призведе до того, що Ваші скарги не будуть розглянуті Судом. Вам необхідно обов’язково заповнити всі рубрики заяви.

Стаття 47 Регламенту

Відкриття провадження в Суді (англійською мовою)

Належно оформлена заява буде розглянута Судом, але це не означає, що така заява буде обов’язково визнана прийнятною.

Як подати заяву до Суду

Формуляр заяви треба завантажити, заповнити, роздрукувати і надіслати до Суду поштою разом з усіма необхідними документами. Не допускається жоден інший формуляр. Нижче надано перелік документів, які допоможуть Вам у правильному заповненні формуляра заяви.

Не звертайтесь до Суду за паперовою копією формуляра; роздрукуйте його самі, це збереже Ваш час та забезпечить вчасне надходження заяви до Суду.

Формуляр заяви

До уваги заявників з Донецької та Луганської областей і Криму

В зв’язку із труднощами, що виникли із поштовими відправленнями, будь ласка, вказуйте свою адресу електронної пошти та номер телефону чи / або номер факсу у Вашому листуванні із Судом. Це допоможе Суду відповісти на Вашу кореспонденцію. Будь-яка кореспонденція, що направляється в Суд, має бути направлена поштою (для клопотань щодо застосування тимчасових заходів див. відповідний розділ веб-сайту Суду).

Корисні документи

Запитання і відповіді

Рубрика «Запитання і відповіді» надає інформацію для потенційних заявників

Питання й Відповіді

Ваша заява в Європейському суді з прав людини

Ця брошура описує різні етапи розгляду заяви в Суді. Вона відповідає на основні запитання, які можуть виникнути у заявників, зокрема після того, як вони надіслали свою заяву до Суду.

Ваша заява в Європейському суді: як подати заяву і як вона розглядатиметься - документ наявний тільки англійською мовою

Схема провадження в Суді

Ця схема показує шлях, який проходить заява в Суді, і в якому складі вона розглядається.

Спрощена схема розгляду справ Судом

Практичний посібник щодо прийнятності

Практичний посібник щодо критеріїв прийнятності призначений переважно для юристів, які бажають подати заяву до Суду. В ньому описано умови прийнятності, яким має відповідати заява.

Практичний посібник щодо прийнятності

Відео про те, як подати заяву

Це відео докладно пояснює, як потрібно заповнити формуляр заяви, щоб вона була розглянута Судом. Звертаємо Вашу увагу, що, хоча це відео вірно висвітлює головні питання, які стосуються подання заяви, деяка інформація підлягає оновленню відповідно до останніх інструкцій.

Відео «Як правильно подати заяву до Суду»

Нотатка для заповнення формуляру заяви

Відео про умови прийнятності

Admissibility - UKR

В цьому відео показано, яким основним умовам повинна відповідати заява, що подається до Суду

Відео про умови прийнятності

Вжиття тимчасових заходів

Практична інформація

Що таке тимчасові заходи?

Коли Суд отримує заяву, він може вирішити, що Держава повинна вжити певних заходів тимчасового характеру, поки Суд розглядатиме справу. Зазвичай вони являють собою вимогу до Держави утриматись від певних дій, наприклад, не повертати осіб до країн, де їм може загрожувати смерть або тортури.

Запити про вжиття тимчасових заходів (практичний посібник) (англійською мовою)

Загальна презентація (англійською мовою)

Тимчасові заходи: факти і цифри (англійською мовою)

Як зв’язатись із Судом
В Суді виділено спеціальний факс для надсилання клопотань про застосування тимчасових заходів: +33 (0)3 88 41 39 00

Будь ласка, візьміть до уваги, що невикористання цього номеру для Вашого клопотання, може призвести до затримки у його розгляді, особливо у період свят. У зв’язку з цим просимо використовувати цей номер для будь-якого листування, що стосується застосування тимчасових заходів.

Суд отримує кореспонденцію (факси та листи):

Запити мають бути викладені ґрунтовно та стисло, наскільки це можливо. Утім, якщо факс перебільшує 10 сторінок, рекомендуємо надіслати його в декілька етапів, щоб він був отриманий та розглянутий за найкращих умов.

* За місцевим часом (GMT+1).

Інформація та документи, які додаються до клопотання

Виділіть жирним шрифтом на першій сторінці документу:

“Rule 39. Urgent”
Контактна особа (ім’я та контакти):…

У справах щодо депортації та екстрадиції також слід вказати наступне:

Bидворення очікується (дата, час та країна призначення):...

Надайте обґрунтоване, детальне та повне клопотання.
Запити про вжиття тимчасових заходів повинні бути надіслані до Суду за згодою заявника. Бажано надсилати їх разом з належним чином заповненим формуляром заяви. Якщо запит надсилає представник, він повинен надати водночас чи найближчими днями заповнену довіреність.

Додайте копії усіх рішень, що стосуються клопотання, зокрема рішення відповідних національних судів, трибуналів чи інших органів влади.

Додайте копії усіх інших документів, що обґрунтовують твердження подані до Суду.

Суд вживає тимчасових заходів тільки за чітко встановлених умов, а саме якщо є ризик серйозних порушень Конвенції.

Велика частині запитів про тимчасові заходи відхиляється через невідповідність вимогам.

Подальший розгляд запитів

Після подання запиту на вжиття тимчасових заходів заявник чи його представник мають слідкувати за розвитком подій. Зокрема, надзвичайно важливо негайно інформувати Суд про будь-які зміни адміністративного чи іншого становища заявника (наприклад, отримання дозволу на проживання чи повернення до країни походження). Представник заявника також повинен за власної ініціативи невідкладно повідомляти Суд, якщо він втратив зв’язок зі своїм клієнтом.