Informations en roumain

Human Rights Building

Articolul 47 din Regulamentul Curții a fost modificat la data de 1 ianuarie 2016

O versiune modificată a articolului 47 din Regulamentul Curții, care stipulează condițiile pentru a introduce în mod corect la Curte o cerere completă și validă, a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Modificările sunt minore și sunt expuse în detaliu în comunicatul de presă publicat de către Curte la data de 1 decembrie 2015.

În urma acestor modificări, toate documentele relevante, inclusiv formularul de cerere precum și Nota Informativă ‘Cum se completează corect un formular de cerere’, au fost aduse la zi. Reclamanții și reprezentanții lor trebuie să utilizeze versiunea actuală a formularului de cerere. Vechile formulare de cerere, disponibile din 1 ianuarie 2014 și trimise Curții până la data de 1 ianuarie 2016 vor fi în continuare acceptate dacă îndeplinesc restul cerințelor Articolului 47.

Comunicatul de presă (01/12/2015)

Cum introduceţi corect o cerere

Dacă decideţi să sesizaţi Curtea, asiguraţi-vă că cererea dumneavoastră respectă instrucţiunile enunţate în articolul 47 din Regulamentul Curţii, care indică informaţiile şi documentele ce trebuie furnizate.

Absenţa unei informaţii sau a unui document dintre cele impuse de articolul 47 §§ 1 şi 2 va antrena neexaminarea de către Curte a capetelor dumneavoastră de cerere. Este deci obligatorie completarea tuturor rubricilor din formularul de cerere.

Articolul 47

Introducerea acţiunii (versiune în limba franceză)

O cerere introdusă corect va fi examinată de către Curte, dar aceasta nu garantează că va fi declarată admisibilă.

Sesizarea Curţii

Descărcați, completați, imprimați și trimiteți formularul Curții, prin poștă, împreună cu toate documentele pertinente. Niciun alt formular nu trebuie folosit. Consultați documentele următoare pentru o completa formularul de cerere în mod corect.

Nu contactați Curtea pentru a obține o versiune imprimată a formularului, riscați să depășiți termenul de introducere a cererii.

Formular de cerere

Documente utile

Întrebări şi Răspunsuri

Broşura “Întrebări şi răspunsuri” se adresează reclamanţilor potenţiali.

Întrebări şi Răspunsuri

Cererea dumneavoastră la CEDO

Această broşură prezintă diferitele etape ale procedurii prin care Curtea examinează o cerere şi încearcă să răspundă principalelor întrebări pe care reclamanţii ar putea să şi le pună, mai ales după trimiterea cererii la Curte.

Cererea dumneavoastră la CEDO – Introducerea acţiunii şi etapele de examinare

Examinarea cererilor

Această diagramă arată parcursul unei cereri la Curte în funcţie de organul judiciar.

Schema simplificată a traseului unei cereri la Curte în funcție de organul judiciar

Ghid practic de admisibilitate

Ghidul practic cu privire la criteriile de admisibilitate este destinat cu precădere avocaţilor care doresc să sesizeze Curtea. Acesta descrie condiţiile de admisibilitate pe care trebuie să le îndeplinească o cerere.

Ghid practic de admisibilitate

Videoclip despre introducerea unei cereri

Acest clip este un tutorial care explică modul în care formularul de cerere trebuie completat pentru a fi examinat de către Curte. Chiar dacă acesta reflectă corect etapele esențiale ale introducerii unei cereri, anumite informații trebuie actualizate conform ultimelor documente de referință.

Videoclip “Cum introduceţi corect o cerere”

Cum se completează formularul de cerere

Videoclip despre condiţiile de admisibilitate

Recevabilité - RON

Acest videoclip prezintă principalele condiţii de admisibilitate necesare pentru a sesiza Curtea.

Videoclip despre condiţiile de admisibilitate

Măsuri provizorii

Informații practice

Ce sunt măsurile provizorii ?

Atunci când Curtea primește o cerere, aceasta poate solicita unui Stat să ia anumite măsuri pe durata examinării cauzei. De obicei, Curtea îi cere Statului să se abțină de la o anumită acțiune, de exemplu să nu expulzeze persoane în țări unde acestea ar fi expuse unui risc de moarte sau de aplicare a torturii.

Cereri de măsuri provizorii (Instrucţiuni practice) (versiune în limba franceză)

Prezentare generală (versiune în limba franceză)

Fişă tematică cu privire la măsurile provizorii (versiune în limba franceză)

Cum se contactează Curtea:
Curtea dispune de un număr de fax rezervat pentru solicitarea măsurilor provizorii: +33 (0)3 88 41 39 00

Vă rugăm să rețineți că dacă nu folosiți acest număr, solicitarea Dvs. riscă să nu fie examinată imediat, mai cu seamă în perioada vacanțelor. Din aceste considerente, sunteți rugați să folosiți numărul de mai sus pentru orice corespondență cu privire la măsurile provizorii.

Orar primire fax și poștă:

  • de luni până vineri de la 8:00 până la 16:00*
  • În mod normal, solicitările trimise după ora 16:00 nu vor putea fi examinate în aceeași zi. (Lista sărbătorilor oficiale)

Cererile trebuie formulate în modul cel mai complet şi concis posibil. În ceea ce priveşte cererile trimise pe fax care depăşesc 10 pagini, vă recomandăm să le divizaţi în mai multe părţi pe care să le trimiteţi separat, astfel încât să poată fi recepţionate şi tratate în cele mai bune condiţii.

* Ora locală (GMT + 1)

Informații și documente ce urmează sa fie anexate solicitării

Specificați cu caractere aldine pe prima pagină a documentului:

« Article 39. Urgent »
Persoană de contact (nume și coordonate):…

În caz de deportare sau extrădare, trebuie menţionate de asemenea:

Expulzarea prevăzută pentru (data, ora și destinația): …

Prezentați o solicitare motivată, precisă și completă.
Cererile de măsuri provizorii trebuie prezentate Curţii cu acordul reclamantului şi trebuie însoţite de un formular de cerere completat corespunzător. Dacă cererea este prezentată de un reprezentant, formularul de procură trebuie completat şi trimis imediat sau cel târziu în zilele următoare.

Anexați copii ale tuturor deciziilor în legătură cu solicitarea, în special deciziile adoptate de instanțe, comisii sau orice alte autorități interne.

Anexați copii ale oricăror alte documente de natură să susțină afirmațiile făcute în fața Curții.

Curtea nu acordă măsuri provizorii decât în condiţii bine definite, mai précis atunci când există riscul unor încălcări grave ale Convenţiei.

Cele mai multe cereri de măsuri provizorii nu sunt justificate şi, prin urmare, acestea sunt respinse.

Monitorizarea cererilor

După introducerea cererii, reclamantul sau reprezentantul său trebuie să urmărească buna ei derulare. Mai precis, este neapărat necesar să informeze imediat Curtea cu privire la orice modificare a situaţiei administrative (şi nu numai) a reclamantului (cum ar fi obţinerea unui titlu de sejur sau întoarcerea în ţara de origine). De asemenea, reprezentantul, din proprie iniţiativă, trebuie să prevină imediat Curtea despre orice eventuală pierdere a legăturii cu clientul său.