Information in Montenegrin

Human Rights Building

Od 1. januara 2016. izmijenjeno Pravilo 47 Poslovnika Suda

Nova verzija Pravila 47 Poslovnika Suda koje određuje kako se obratiti Sudu i podnijeti pravilan i potpun obrazac predstavke, stupila je na snagu 1. januara 2016. godine. U pitanju su manje izmjene opisane u saopštenju za javnost koje je Sud objavio 1. decembra 2015. godine.

Shodno ovim promjenama, izmijenjena su i sva relevantna dokumenta uključujući obrazac predstavke i Uputstvo za popunjavanje obrasca predstavke. Podnosioci predstavke i njihovi zastupnici treba da koriste najnoviju verziju obrasca predstavke. Stari obrasci predstavke koji su u opticaju od 1. januara 2014, poslati Sudu prije 1. januara 2016. godine, biće i dalje prihvaćeni ukoliko su u skladu sa zahtjevima Pravila 47.

Press release (01/12/2015)

Kako pravilno podnijeti predstavku Sudu

Ako odlučite da podnesete predstavku Sudu, molimo vas da provjerite da li je u skladu sa Pravilom 47 Poslovnika Suda koje objašnjava kako se podnosi predstavka i koja dokumenta treba dostaviti.

Ako izostavite bilo koji podatak ili dokument tražen u članu 47 §§ 1 i 2, Sud neće uzeti u razmatranje vaše žalbene navode. Zato je neophodno da sva polja obrasca predstavke budu uredno popunjena.

Član 47

Pokretanje postupka (Engleska verzija)

Sud će pravilno podnijetu predstavku uzeti u razmatranje, ali to ne znači i da će je proglasiti prihvatljivom.

Obraćanje Sudu

Potrebno je da obrazac predstavke preuzmete sa internet-stranice Suda, popunite ga, odštampate i pošaljete poštom Sudu uz relevantna prateća dokumenta. Ne smijete koristiti nijedan drugi obrazac. Obavezno pogledajte ostala dolje navedena dokumenta jer će vam pomoći da pravilno popunite obrazac predstavke.

Nemojte od Suda tražiti štampanu verziju obrasca, može se dogoditi da prekoračite rok predviđen za podnošenje predstavke.

Obrazac predstavke

Korisna dokumenta

Vaša predstavka pred Sudom

Ova brošura opisuje različite etape postupka kroz koje Sud razmatra predstavku i osmišljena je da dâ odgovore na različita pitanja koja bi podnosilac mogao imati, naročito od trenutka kada je predstavka poslata Sudu.

Vaša predstavka pred ESLJP – kako se obratiti Sudu i kako će predstavka biti razmatrana (engleska verzija)

Pitanja i odgovori

„Pitanja i odgovori“ pružaju informacije budućim podnosiocima.

Pitanja i odgovori

Dijagram postupka

Ovaj dijagram dočarava kretanje predmeta shodno sastavu Suda.

Pojednostavljeni dijagram postupka pred Sudom

Priručnik o prihvatljivosti predstavke

Priručnik o kriterijumima prihvatljivosti predstavke namjenjen je uglavnom pravnicima koji žele da pošalju predmet Sudu. U njemu su opisani uslovi prihvatljivosti koje svaka predstavka mora da ispunjava.

Priručnik o prihvatljivosti predstavke

Video zapis o podnošenju predstavke

Ovaj video objašnjava kako treba popuniti obrazac predstavke da bi ga Sud uzeo u razmatranje. Molimo vas da imate u vidu da iako video tačno prikazuje osnove postupka podnošenja predstavke, potrebno je da se neke informacije ažuriraju u skladu sa najnovijim uputstvima.

Video zapis „Kako pravilno podnijeti predstavku Sudu“

Uputstvo za popunjavanje obrasca predstavke

Drugi jezici

Video zapis o uslovima prihvatljivosti

Admissibility - MNE

Ovaj video zapis navodi glavne uslove prihvatljivosti koji moraju biti ispunjeni da biste se obratili Sudu.

Video zapis o uslovima prihvatljivosti

Privremene mjere

Što su to privremene mjere?

Kada Sud primi predstavku on može da odluči da Država treba da preduzme određene mjere privremeno dok on nastavlja da ispituje predmet. To se obično sastoji od toga da se od države traži da se uzdrži od neke radnje, kao na primjer da ne vrati pojedinca u zemlju u kojoj ga navodno čeka smrt ili mučenje.

Zahtjevi za privremene mjere (Praktična uputstva) (Engleska verzija)

Uopšteno predstavljanje (Engleska verzija)

Praktične informacije

Privremene mjere Sud određuje samo u jasno određenim situacijama, tj. u slučaju kada postoji opasnost od ozbiljnog kršenja Konvencije. Veliki procenat zahtjeva za privremene mjere je neprimjeren i stoga odbačen.