Informations en catalan

Human Rights Building

L’article 47 del Reglament del Tribunal s’ha modificat l’1 de gener de 2016

Una versió modificada de l’article 47 del Reglament del Tribunal, que enuncia les condicions que cal respectar per dirigir-se al Tribunal i introduir vàlidament una demanda completa, ha entrat en vigor l’1 de gener de 2016. Els canvis són menors i es troben detallats en el comunicat de premsa publicat pel Tribunal l’1 de desembre de 2015.

Com a conseqüència d’aquests canvis, tots els documents pertinents, incloent el formulari de demanda i la nota explicativa de com omplir el formulari, s’han actualitzat. Els demandants i els seus representants han d’utilitzar la versió actual del formulari de demanda. Els antics formularis de demanda disponibles des del 1 de gener de 2014 i enviats al Tribunal abans del 1 de gener de 2016 s’acceptaran si respecten la resta dels requisits previstos a l’article 47.

Comunicat de premsa (01/12/2015)

Com presentar una demanda vàlida

Si decidiu presentar una demanda davant del Tribunal, heu d’assegurar-vos que aquesta compleix els requisits de l’article 47 del Reglament del Tribunal, que estableix les informacions i els documents que cal presentar.

De no ser així, el Tribunal no examinarà els vostres greuges. Tots els camps del formulari han d’estar imperativament omplerts.

Article 47

Presentació de la demanda (versió en francès)

Una demanda presentada de forma correcta serà examinada pel Tribunal, però això no vol dir que la demanda serà declarada admissible.

Com presentar una demanda davant del Tribunal

Descarregui, ompli, imprimeixi i envii el formulari al Tribunal per via postal, juntament amb els documents pertinents. No es podrà utilitzar cap altre formulari. Caldrà consultar els documents que es troben més avall per tal d’ajudar-vos a omplir correctament el formulari de demanda.

No contacteu amb el Tribunal per solicitar una versió en paper del formulari de demanda ja que correu el risc de presentar-la fora de termini.

Formulari de demanda

Documents útils

La vostra demanda davant del TEDH

Ma requête à la CEDH (small)

La finalitat d’aquest fullet, que descriu el recorregut d’una demanda a través de les diferents fases del seu examen al Tribunal, és respondre a les preguntes més freqüents dels demandants, especialment un cop que han enviat la seva demanda al Tribunal.

La vostra demanda davant del Tribunal – Com presentar-la i quines són les fases del procediment (versió en francès)

Preguntes i Respostes

Les "Preguntes i Respostes" proporcionen informació als futurs demandants.

Preguntes i Respostes

Tractament de les demandes

Aquest diagrama mostra el recorregut d’una demanda davant del Tribunal en funció de la formació judicial.

Esquema simplificat de la progressió d’una demanda presentada al Tribunal

Guia pràctica sobre l’admissibilitat

La guia pràctica sobre els criteris d’admissibilitat s’adreça principalment als advocats que desitgen presentar una demanda davant del Tribunal. Descriu els requisits d’admissibilitat que ha de complir la demanda.

Guia pràctica sobre l’admissibilitat

Vídeo sobre la presentació d’una demanda

Aquest vídeo és un tutorial que explica com cal omplir un formulari de demanda per tal que el Tribunal el pugui examinar. Recordeu que tot i que aquest vídeo reflexa correctament els punts més importants a tenir en compte a l´hora de presentar una demanda, certes informacions s´hauran d´actualitzar d´acord amb els últims documents de referència.

Vídeo-clip «Com presentar correctament una demanda» (versió en francès)

Com omplir el formulari de demanda

Altres idiomes

Vídeo sobre les condicions d’admissibilitat

Recevabilité - CAT

Aquest vídeo-clip presenta els principals requisits d’admissibilitat que cal complir per presentar una demanda davant del Tribunal.

Vídeo sobre les condicions d’admissibilitat

Mesures provisionals

Qué són les mesures provisionals ?

Quan el Tribunal rep una demanda, pot demanar a un Estat que adopti determinades mesures mentre la demanda està sent examinada. En la majoria dels casos, el que es demana a l’Estat és que s’abstingui de fer quelcom, generalment que no retorni una persona al seu país d’origen, on podria estar amenaçada de mort o ser víctima de tortures.

Demandes de mesures provisionals (Instrucció pràctica) (versió en francès)

Presentació general (versió en francès)

Informació pràctica

El Tribunal només acorda l’adopció de mesures provisionals en circumstàncies clarament definides, quan existeix el risc que es produeixin violacions greus del Conveni.

Una gran part de les demandes de mesures provisionals no són pertinents i, per tant, són rebutjades.