Information in Catalan

Human Rights Building

Cóm presentar una demanda vàlida

Si decidiu presentar una demanda davant del Tribunal, heu d’assegurar-vos que aquesta compleix els requisits de l’article 47 del Reglament del Tribunal, que estableix les informacions i els documents que cal presentar.

De no ser així, el Tribunal no examinarà els vostres greuges. Tots els camps del formulari han d’estar imperativament omplerts.

Article 47

Presentació de la demanda (versió en anglès)

Una demanda presentada de forma correcta serà examinada pel Tribunal, però això no vol dir que la demanda serà declarada admissible.

Presentar una demanda davant del Tribunal

Des de l’1 de gener de 2014 existeix un nou formulari de demanda. No s’ha d’utilitzar cap altre formulari (Article 47).

Cal descarregar el formulari, omplir-lo, imprimir-lo i enviar-lo al Tribunal per via postal, juntament amb els documents pertinents.

No soŀliciteu al Tribunal una còpia impresa del formulari de demanda. Si l’imprimiu vosaltres mateixos guanyareu temps I el Tribunal podrà rebre la vostra demanda dins el termini.

Formulari de demanda

Cóm omplir el formulari de demanda

Annex : casos presentats per diversos demandants

La vostra demanda davant del TEDH

La finalitat d’aquest fulletó, que descriu el recorregut d’una demanda a través de les diferents fases del seu examen al Tribunal, és respondre a les preguntes més freqüents dels demandants, especialment un cop que han enviat la seva demanda al Tribunal.

La vostra demanda davant del Tribunal – Cóm presentar-la i quines són les fases del procediment (versió en anglès)

Tramesa de les demandes

Cal enviar les demandes obligatòriament per via postal a l’adreça següent :

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 Strasbourg cedex


Important : la tramesa d’una demanda per fax ja no interromp el termini de sis mesos.

Cóm omplir la versió electrònica d’una demanda

Important!

Tingueu en compte que els formularis d’aquesta pàgina web només funcionen correctament amb la versió Adobe Reader 9 o amb les versions posteriors (descàrrega disponible a www.adobe.com). Guardeu una còpia del formulari localment abans d’omplir-lo utilitzant Adobe Reader, per després imprimir-lo i enviar-lo per correu postal al Tribunal.

Formulari de poder

Aquest formulari de poder només s’ha d’utilitzar si el demandant no estava representat quan es va completar el formulari de demanda o si el demandant desitja escollir un altre representant que el que figura en el formulari sotmès al Tribunal.

Documents útils

Preguntes i Respostes

Les "Preguntes i Respostes" proporcionen informació als futurs demandants.

Preguntes i Respostes

Guia pràctica sobre l’admissibilitat

La guia pràctica sobre els criteris d’admissibilitat s’adreça principalment als advocats que desitgen presentar una demanda davant del Tribunal. Descriu els requisits d’admissibilitat que ha de complir la demanda.

Guia pràctica sobre l’admissibilitat

Tractament de les demandes

Aquest diagrama mostra el recorregut d’una demanda davant del Tribunal en funció de la formació judicial.

Esquema simplificat de la progressió d’una demanda presentada al Tribunal per òrgans judicials

Vídeo sobre la presentació d’una demanda

Aquest vídeo és un tutorial que explica cóm cal omplir un formulari de demanda per tal que el Tribunal el pugui examinar.

Vídeo-clip « Cóm presentar correctament una demanda » (versió en anglès)

Altres idiomes

Vídeo sobre les condicions d’admissibilitat

Admissibility - CAT

Aquest vídeo-clip presenta els principals requisits d’admissibilitat que cal complir per presentar una demanda davant del Tribunal.

Vídeo sobre les condicions d’admissibilitat

Mesures provisionals

Informació pràctica

Qué són les mesures provisionals ?

Quan el Tribunal rep una demanda, pot demanar a un Estat que adopti determinades mesures mentre la demanda està sent examinada. En la majoria dels casos, el que es demana a l’Estat és que s’abstengui de fer quelcom, generalment que no retorni una persona al seu país d’origen, on podria estar amenaçada de mort o ser víctima de tortures.

Demandes de mesures provisionals (Instrucció pràctica) (versió en anglès)

Presentació general (versió en anglès)

Fitxa temàtica sobre les mesures provisionals (versió en anglès)

Cóm contactar el Tribunal
El Tribunal disposa d’un número de fax especialment reservat a la tramesa de les demandes de mesures provisionals : +33 (0)3 88 41 39 00

En cas que no utilitzeu aquest número de fax, la vostra demanda podria no ser examinada immediatament, sobretot durant els periodes de vacances. Per tant, us preguem que utilitzeu el número indicat anteriorment per a tota correspondència relativa a les mesures provisionals.

Horaris de recepció dels faxos i del correu :

Cal presentar les demandes de la manera més completa i concreta possible. No obstant això, si el vostre fax supera els 10 fulls, es recomana que no l’envieu d’un sol cop sinó en successius enviaments, per tal de garantir la seva correcta recepció i posterior tractament.

* Hora local (GMT+1).

Informacions i documents que cal adjuntar a la demanda

Indiqueu en negreta en la primera pàgina del document :

“Rule 39. Urgent”
Persona de contacte (nom i detalls de contacte) : …

En cas d’expulsió o d’extradició, indiqueu igualment :

Expulsió prevista per (data, hora i destinació) : …

Cal presentar una demanda motivada, precisa i completa.
Les demandes de mesures provisionals presentades al Tribunal han de comptar amb el consentiment del demandant, i es recomana que vagin acompanyades d’un formulari de demanda degudament omplert. Si la demanda és presentada per un representant, cal que envïi un formulari de poder ja sigui immediatament o en els dies posteriors.

Cal adjuntar una còpia de totes les decisions relatives a la demanda, especialment de les decisions de les jurisdiccions, comissions o altres òrgans interns.

Igualment, cal adjuntar una còpia de qualsevol altre document susceptible de corroborar les aŀlegacions presentades davant del Tribunal.

El Tribunal només acorda l’adopció de mesures provisionals en circumstàncies clarament definides, quan existeix el risc que es produeixin violacions greus del Conveni.

Una gran part de les demandes de mesures provisionals no són pertinents i , per tant, són rebutjades.

Seguiment de les demandes

Un cop presentada la demanda de mesures provisionals, el demandant o el seu representant han de vetllar pel seguiment de la demanda. Concretament, cal que informin immediatament el Tribunal en relació a qualsevol modificació de la situació administrativa o altra del demandant (per exemple, en cas d’obtenció d’un permís de residència o en cas de retorn al seu país d’origen). Així mateix, el representant del demandant és el responsable d’informar el Tribunal en relació a la pèrdua de contacte amb el seu client.